DEBATT. Moderaterna i Region Skåne och i Kävlinge kommun har samma grundbultar för sjukvård och omsorg – vi arbetar för en vård man kan lita på, en vård med hög kvalitet och en ekonomi i balans. Ordning och reda för att våra invånare ska få den vård de ska kunna förvänta sig helt enkelt. För att kunna ge detta måste primärvården ges rätt förutsättningar både ekonomiskt och arbetsmiljömässigt. Så är inte fallet under nuvarande styre – något vi blir smärtsamt påminda om när vi öppnar tidningen och åter läser om problematiken på Kävlinge vårdcentral.

I Skåne finns drygt 150 vårdcentraler, varav 85 drivs av Region Skåne. Patienternas upplevda kvalitet bland vårdcentralerna varierar kraftigt. Många av de vårdcentraler som har lägst nöjdhet är också de som går med förlust och drivs av Region Skåne. Förra året gick nio av tio offentliga vårdcentraler med förlust, totalt 100 miljoner. Man kan tycka att det borde finnas en analys och handlingsplan för att åtgärda de ekonomiska underskotten och den låga nöjdheten med Region Skånes egna vårdcentraler. Men konsekvenserna uteblir, år efter år.

I Kävlinge är endast 67 % nöjda med sin vårdcentral, den hamnar bland de tjugo sämsta i Skåne. Det duger inte. Kävlinge vårdcentral gick med förlust 2016 men inte tidigare, så det finns förutsättningar att med tydliga och snabba åtgärder ge bättre kvalitet till Kävlingeborna!

Socialdemokraterna har svikit skåningarna genom att inte satsa på primärvården i Skåne. Att det är tufft läge för vårdcentralerna påverkar kommunerna, äldreomsorgen, akutmottagningarna och sjukhusinläggningarna. I Kävlinge är det tydligt att primärvården inte har prioriterats av det rödgröna styret i regionen de senaste två åren. Tillfälliga lösningar, uppsägningar, stängning av äldrevårdcentral, neddragning till minimal service där det till och med blir omöjligt att boka tid. Att Kävlinges invånare måste söka akut vård för att de inte får svar från vårdcentralen skapar oro.

Men när socialdemokraterna inte gör sitt jobb, så vill vi göra det! För det är inte acceptabelt att inte komma fram till vårdcentralen när man ringer. Det är inte acceptabelt att få vänta flera veckor på en läkartid. Det är inte acceptabelt att äldrevårdsmottagning stänger ner. Det är inte acceptabelt att medarbetare går på knä. I en tid då region och kommun behöver närma sig varandra för att våra patienter ska vara i centrum, då kan inte primärvården under socialdemokraternas ledning tillåtas öka avståndet.

För att lösa den akuta krisen måste vi tala om kvalitetsgolv istället för vinsttak. Förlusterna i välfärden är långt mer problematiskt än vinsterna. Vi moderater vill minska detaljstyrningen av primärvården och ge rätt ekonomiska förutsättningar. Vi har tillit till professionen. Vi vill ha en primärvård som ger privata och offentliga lika förutsättningar och att dessa avkrävs samma ansvar. Vi vill se möjlighet för intraprenader och likande lösningar där personalen driver vårdcentralen, även i enheter som ägs av Region Skåne. Nära vård som ser patienten. Detta är våra förslag – vad tycker socialdemokraterna?

Ulrika Heindorff (M)

2e vice ordförande i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård, Region Skåne

Annsofie Thuresson (M)

Ordförande i Socialnämnden, Kävlinge kommun