DEBATT. Låt sjukhuset i Trelleborg bli en av nycklarna för att åtgärda den låsta situationen med överbeläggningar. Vi vill snarast utreda möjligheten att återstarta nattakuten i Trelleborg för att avlasta sjukhuset i Malmö som nu får ta akuta patienter från Trelleborg.

Akutverksamheten i Region Skåne måste vara tillgänglig. Eftersom det redan finns personal med jourverksamhet i Trelleborg så bör inte kostnaderna bli alltför stora med en ökad tillgänglighet. Väger man också in minskade kostnader för andra akutsjukhus som slipper stabslägen och överfulla korridorer så är vi övertygande om att detta är rätt väg att gå.

Vi vill ha smartare lösningar och innovativa arbetssätt utan byråkratiska hinder. Att få vård kvälls- och nattetid i Trelleborg är en möjlighet för akuta patienter och vi borde kunna nyttja befintlig avdelningskapacitet med små tillskott. När vi har överbeläggningar i Malmö är det oansvarigt att inte se över möjligheterna på Trelleborgs sjukhus.

När det lokala sjukhuset kan göra mer för sina medborgare, så är det också ett sätt att visa för personal och medborgare att vi satsar på Trelleborg. Att som personal få använda de resurser som faktiskt finns och minska onödiga transporter, det gagnar både patienter och arbetsmiljön. I sig är det en nyckel att lösa rekryteringsproblem. Det är dessutom en besparing i lidande när patienterna får färre dagars inläggning då de blir omhändertagna på rätt sätt, på rätt plats.

Vi menar också att den palliativa enheten i Trelleborg är ovärderlig för att ge de svårast sjuka patienterna en god omvårdnad och undvika att de slussas mellan överbelagda vårdplatser och akuta lösningar.

Under vår tid som styrande i Region Skåne antogs den palliativa planen, där även Socialdemokraterna var med på att kraftigt bygga ut de palliativa vården. År 2013 hade Region Skåne bara 64 procent av riksgenomsnittet för antalet platser inom palliativ vård. Vi målsatte då att vi senast siste december 2018 ska ha lika många palliativa vårdplatser som genomsnittet i Sverige. Det sista vi tänkte var att vi nu 2017 skulle stå med nedstängningar såsom i Trelleborg!

Den utbyggnad av palliativa platser som startades av oss 2013 har stannat av sedan 2015 under det rödgröna styret. Patienter i livets slutskede slussas nu ständigt mellan olika sjukhus och mellan sjukvård och kommunens insatser. Det skapar också överbelastning i onödan. Men framförallt är det ovärdigt för den drabbade patienten.

Vi moderater står kvar vid den palliativa planen och ett effektivt användande av de sjukvårdsresurser vi har! Varför vill inte det rödgröna styret följa den palliativa planen för att åstadkomma en värdig vård och vårda där det finns plats?

Får vi ta över 2018 kommer vi inte att svika våra vallöften.

Carl Johan Sonesson (M)

Regionråd i opposition, Region Skåne

Stefan Lamme (M)

2e vice ordförande i Nämnden för Skånes Universitetssjukvård, Region Skåne

Mikael Rubin (M)

Oppositionsråd, Trelleborgs kommun

Matilda Malmgren (M)

2e vice ordförande i Patientnämnden, Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Trelleborgs Allehanda (20 juli 2017).