VÅRDA SKÅNE. På torsdagen diskuterades den fria patientrörligheten i Öresundshuset under Almedalsveckan. Alliansen företräddes av kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun.

Fokus var på en del ofullkomligheter i dagens system, till exempel drabbas Region Skåne av stora kostnader för patienter som i Danmark söker behandling regionen inte erbjuder. Det gäller bland annat vissa svettbehandlingar.

Panelen med moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson, Birgitta Södertun (KD), Maria Nyman-Stjärnskog (S) och Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande socialutskottet. FOTO: PETER J OLSSON

Det är förstås påfrestande för stunden, och nog kunde man tänka sig ett mer gemensamt svenskt ansvar för dessa patienter. Man kan också tänka sig begränsningar när vården kan ske betydligt billigare inom Sveriges gränser.

Men den fria patientrörligheten är egentligen ett stort framsteg i Europasamarbetet, och är till fördel för patienterna och ökar deras makt över sin hälsa.

– Sedan är det faktiskt en stor chans att den högkvalificerade skånska vården kan tävla om europeiska patienter, sade Birgitta Södertun (KD). Det skulle gynna den skånska vården och därmed också våra egna medborgare. Så patientrörligheten är inte bara problem, utan möjligheter.

Peter J Olsson