DEBATT. I en debattartikel på Aktuella frågor (30/6) argumenterar Länsstyrelsen Skåne genom sin länsöverdirektör Ola Melin, tillsammans med miljöpartisterna Dolores Öhman och Petter Forkstam för att det måste byggas en höghastighetsjärnväg i Sverige. De tre varnar omvärlden: Om politisk oenighet leder till att en sådan inte blir av finns det risk för att konsekvenserna blir allvarliga.

Frågan om snabbare tåg har dryftats i några år nu, och det finns olika politiska uppfattningar om behovet satt i relation till kostnaden. För 230 miljarder kronor kan man göra mycket annat.

Att en statlig myndighet, som Länsstyrelsen, opinionsbildar är inte ovanligt, tyvärr. Mer ovanligt är att det sker tillsammans med ett politiskt parti.

Detta väcker omedelbart frågan om för vem våra myndigheter arbetar. För den som råkar sitta på den politiska makten för tillfället, i enlighet med beslutade dokument och strategier eller för sin egen skull?

Varken i riket eller i Region Skåne finns det för tillfället någon styrande politisk majoritet. Däremot finns det en bred skånsk majoritet för satsningar på både utbyggd stambana och för fler filer på motorvägarna. Region Skåne har till och med antagit ett positionspapper med denna innebörd. Detta nämner dock inget om att Skåne till varje pris måste ha en höghastighetsjärnväg. Viktigare är att trängseln på våra vägar åtgärdas.

För några år sedan talade gröna politiker – och statstjänstemän? – ofta och gärna om att bilens tidsålder hade nått sitt slut, det var ”peak car” och framöver var det förtätning av stadskärnor och kollektivtrafik som skulle råda för hela slanten. Vi trodde inte på det då, och gör det fortfarande inte. Särskilt inte i ett glest befolkat land som Sverige. Och absolut inte om man verkligen menar allvar när man säger att hela Sverige ska leva.

Nu vet vi att bilens position snarare har stärkts än försvagats. Det har aldrig sålts så många bilar något år tidigare som 2016. Siffror för 2017 visar att rekordet ser ut att ryka.

Glädjande nog har bilbranschen också tagit sitt ansvar. Sverige må ligga efter Norge i både infrastruktursatsningar och i subventioner för fossilbränslefria bilar. Men så har ju Norge också ganska mycket olja att tacka för både sin välfärd och sin utveckling. Ändå är tillväxten av hybridbilar och helt elektriskt drivna bilar god och lovande. Sveriges energiproduktion med såväl mycket kärnkraft som vatten, vind och sol gör att vi kan eliminera både lokala utsläpp av växthusgaser och centrala. Det är goda nyheter för samarbeten som Klimatsamverkan Skåne.

Till detta ska läggas den fantastiska utvecklingen av eldrivna bussar och möjligheterna att skapa konvojer av lastbilar på elektrifierade vägar.

Vi förväntar oss nu att Länsstyrelsen Skåne argumenterar tillsammans med oss för fler filer på motorvägarna. Om Skåne inte får bättre vägar, finns det risk att konsekvenserna för tryggheten, tillväxten och arbetsmarknaden blir allvarliga.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Sydsvenskan-HD (3/7).