DEBATT. Bristen på vårdplatser i Skåne är oroväckande. Den gör att människor får vänta längre på att få vård och riskerar patientsäkerheten. Värst är det i Helsingborg, där situationen är så allvarlig att lasarettet har utpekats ha den värsta vårdsituationen i landet. Akutmottagningen är igenkorkad. Antalet personer som tvingats övernatta på akutmottagningen på grund av vårdplatsbrist på avdelningarna har ökat med nästan 300 procent, från 700 personer 2014 till 2 700 personer 2016. Det rekordet lär inte bli gammalt. Efter årets fyra första månader är antalet övernattare redan uppe i 1 500 personer.

Liknande situationer har gjort att Helsingborgs lasarett vid flera tillfällen under tidigare år har fått betala vite. Nu slipper sjukhuset betala eftersom det, enligt uppgift från skyddsombudet på akutmottagningen, inte längre görs någon tillsyn. Samtidigt vittnar personalen om att det ligger patienter ”överallt i korridorerna”. De anser själva att en etisk gräns har passerats. Mest utsatta är gamla och multisjuka. Smitta sprids lättare mellan patienterna.

Med de 18 platserna på en särskild utskrivningsavdelning och med de 10-20 platserna på Sommarsol i Vejbystrand är läget lite bättre. Men den pressade arbetssituationen, utlokaliseringarna och överbeläggningarna är ohållbara. I dagsläget finns vårdgarantin bara i teorin.

Främst beror det vanskliga vårdläget på personalbrist, inte på brist på pengar. Hälso- och sjukvården i Skåne har fått ett tillskott på fyra miljarder kronor under mandatperioden – utan skattehöjning. Bekymret är att Socialdemokraterna inte klarar av att hålla kostnaderna nere.

Det är inte heller främst befolkningsutvecklingen som är orsaken, både antalet patienter och mängden vård som utförs har minskat. Allt handlar, som det har gjort under många år nu, om brist på rätt kompetens. Detta gör att det har blivit svårare att skicka patienter vidare inom vården eller att transportera de som är utskrivningsklara till sina hem – eller till kommunala vårdplatser. Kommunernas ansvar för att ta hem färdigbehandlade patienter spelar roll för att frigöra vårdplatser på avdelningarna, men den akuta situation som råder nu går inte att beskylla kommunerna för. Den måste Region Skånes rödgröna styre ta ansvar för.

Mot denna bakgrund kan man notera att Socialdemokraterna i Region Skåne 2014 gick till val på att anställa 2 000 fler i vården och att kontinuerligt öka antalet vårdplatser.

Det har anställts fler: Region Skåne har 3 000 fler anställda nu än vid motsvarande tidpunkt för tre år sedan. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat.

Men det har blivit färre vårdplatser: Det finns 134 vårdplatser färre i Skåne i år än vad det fanns 2014.

Sommarvårdplatserna varierar per vecka, men veckan efter midsommar planerades så många som 715 platser vara stängda. Det är 123 vårdplatser färre än motsvarande vecka förra sommaren. Eller 256 vårdplatser färre än sommaren 2014, den sommar som tjänstemännen nu använder som ”ideal”. Då talade Socialdemokraterna om ”vårdkris”. I dag är de tysta.

Antalet platser för avancerad sjukvård i hemmet är i normalläget oförändrat. Det är bra, men det borde vara tvärtom. Vårdtiderna på sjukhusen har minskat och mer vård görs över dagen, vilket innebär att fler kan återvända hem samma dag som de har opererats. Allt fler patienter önskar också vård i hemmet när de har en allvarlig sjukdom. Där känner de sig trygga och kan fortsätta leva så normalt som möjligt. Därför måste dessa platser öka och hålla lika hög kvalitet i hela Skåne. På sikt kan det avlasta sjukhusen. Men ska det ske måste avancerad sjukvård i hemmet först byggas ut, och samarbetet med den kommunala hemsjukvården stärkas.

Människor måste kunna lita på att den skånska sjukvården klarar av sitt uppdrag. Sjuka skåningar ska få rätt vård i rätt tid.

Som situationen ser ut i Helsingborg är det inte möjligt. Vi förväntar oss att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vidtar åtgärder för att lösa situationen.

För en sak är säker: Vi kan inte acceptera att Helsingborg, eller någon annan skånsk ort, har det sämsta sjukhuset i Sverige.

Peter Danielsson (M)
1:e vice partiledare och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition i Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kvällsposten (30/6).