DEBATT. Personalkrisen i vården är bekymmersam och har intensifierat diskussionen om vilka yrkeskategorier som ska göra vad. Diskussionen är viktig.

Idag tvingas vårdutbildad personal lägga för mycket tid och kraft på sådant som fler servicemedarbetare hade kunnat lösa. Men i diskussionen finns också oroande tendenser och förslag som glömmer bort det viktiga i sjuksköterskerollen.

Birgitta Södertun (KD).

På sju övervakningsplatser på Ystad lasarett tänker man i sommar bemanna helt utan sjuksköterskor. Sjuksköterskans uppgifter ska lösas på annat sätt. Många frågor har väcks kring planerna, och hur de ska fungera i praktiken. När man gör sådana här drastiska tilltag har personalkrisen i vården gått för långt. Vi får inte glömma att sjuksköterskor har särskild medicinsk omvårdnadskompetens som inte kan ersättas hur som helst utan risk för konsekvenser.

Ett annat förslag i samma oroväckande riktning kommer från Socialstyrelsen. De vill tillåta att läkemedelshantering, som idag hanteras av sjuksköterskor eller annan legitimerad personal, ska kunna delegeras till personal som saknar legitimation. Förslaget har fått mig och många andra att reagera starkt. Framförallt av patientsäkerhetsskäl. Att föra över sådant ansvar på personal som bara kommer att få några timmars kurs i ämnet, är knappast rimligt. Speciellt inte när vi vet att läkemedel är den näst vanligaste orsaken till patientskador i vården. Det finns en anledning till att sjuksköterskans utbildning är flera år lång, och innehåller såväl teoretiska som praktiska moment i läkemedelshantering.

Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare behöver alla avlastas. Men det får inte ske genom att vi ta bort respektive yrkesrolls kärnuppgifter. Då har vi hamnat snett. Vi behöver satsa långsiktigt på arbetsmiljön så att personalen vill jobba kvar. På så vis slipper vi också förödande nödlösningar.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Ystads Allehanda (29/6)