VÄRNA SKÅNE. I Skåne finns en bred majoritet för att under en period prova gårdsförsäljning av vin och öl. Då skulle man seriöst kunna ta del av effekterna. Kommer alkoholisterna på Centralen att vallfärda till vinbönderna för att hamstra vin inför helgen? Eller är det möjligen så att Systembolagets tjänst med hemkörning av beställningar över internet, alla privata vinhandlares dito-service och den fria gränshandeln kanske innebär att effekten av denna viktiga turistsatsning blir knappt märkbar ur alkoholpolitiskt perspektiv?

I linje med detta biföll regionfullmäktige (20/6) L-motionen att Region Skåne ska ansöka hos regeringen om att få vara pilotlän för gårdsförsäljning.

För att ta regeringen på pulsen frågade riksdagsledamot Maria Malmer Stenergard (M) ett par dagar senare (22/6) socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vilka initiativ hon avser att ta för att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska kunna bli verklighet.

I dag (30/6) kom svaret. Ministerns bärande argumentationslinje är: ”de gaur ente”. Hon hänvisar till EU och ”desintresseringsprincipen”.  ”Den innebär att det i Sverige inte ska finnas några ekonomiska intressen i detaljhandelsled som kan bidra till ökad försäljning och därmed ökad alkoholkonsumtion”, skriver hon.

Rimligen borde Strandhäll i stället hänvisa till ”desinformationsprincipen”. I sin fråga påpekar Maria Malmer Stenergard att Sverige är det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning. Finland tillåter gårdsförsäljning av regionalt producerade viner, trots att de har ett statligt alkoholmonopol. Försäljningen sker med vissa regionala restriktioner. Detta visar att gårdsförsäljning är fullt förenligt med alkoholmonopolet, vilket också har bekräftats av EU-kommissionen i ett svar på en fråga från europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Det är väl också desintresseringsprincipen som Systembolaget hänvisar till när de har helg- och kvällsöppet. Eller kör hem sprit på beställning. Eller när staten tar emot ägarutdelningen. För 2016 var avkastningen på eget kapital 17,5 procent. Lägg till detta inkomster till staten genom alkoholskatt och moms.

Jonas Duveborn