VÅRDA SKÅNE. Stora påfrestningar för den skånska sjukvården, det blir resultatet om Ilmar Reepalus utredning om begränsningar i välfärden vinner gehör. Farhågorna späds i dag på av en ny rapport från branschorganisationen Almega, som organiserar välfärdsföretag som privata vårdcentraler.

Reepalus förslag riskerar att slå ut ett antal av dessa företag, och då får Region Skåne ta hand om deras verksamhet samtidigt som stigande befolkning och invandring beräknas öka efterfrågan. Om hälften av dagens privat drivna vårdgivare försvinner så kan regionen behöva ta emot 34 procent fler läkarbesök och 38 procent fler övriga besök – och det bara på två år. Det blir 850 000 fler läkarbesök och 1 350 000 övriga besök ytterligare.

– Almegas rapport tydliggör att vinstutredningens förslag innebär en mycket kostsam och riskfylld omställning, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i Region Skåne.

– Jag lämnar idag in en skriftlig fråga till tillförordnade sjukvårdsministern Annika Strandhäll, om hur regeringen tänker sig säkerställa valfriheten och kvaliteten i vården för vårdtagarna i Region Skåne om förslagen i Välfärdsutredningen genomförs, säger Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot. Det är bra att Almega undersöker konsekvenserna av utredningens förslag när inte regeringen själv verkar bekymra sig om den delen.

– Detta är inte vad skånsk vård behöver, säger Carl Johan Sonesson (M). Vi har redan en förlusttyngd sjukvård och behöver fokusera på helt andra åtgärder. Rapporten visar ett scenario som bara har förlorare. Skånes vårdpersonal kommer få endast en arbetsgivare att välja på. Driftiga läkare och sjuksköterskor kommer få se sina drömmar om innovativt patientarbete slå igen. Och patienterna kommer hamna i kö. Igen. Vi vet att detta innebär en både sämre och dyrare vård.

Länk till Mynewsdesk pressmeddelande

Länk till skriftlig fråga från Maria Malmer Stenergard till tf sjukvårdsminister Annika Strandhäll:

Effekterna av vinstbegränsningar i Skåne

Länk till Almegas rapport:

Välfärdsutmaningen 2020

 

Lynn Thulin