Birgitta Södertun (KD)

VÅRDA SKÅNE. Vid förra veckans regionfullmäktige debatterades en formell fråga som gruppledaren i Region Skåne Birgitta Södertun (KD) för en tid sedan lämnade in till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S): ”Kan du garantera att vården vid Helsingborgs Lasarett bedrivs på ett patientsäkert sätt?”. Augustin är högst ansvarig politiker i förvaltningen som styr Helsingborgs Lasarett.

– Tyvärr fick jag inte tydligare svar än att ’patientsäkerheten är i fokus’ och ’en prioriterad fråga’. Jag tar det som en bekräftelse på mina farhågor om att Region Skåne inte längre kan garantera att vården alltid är patientsäker, berättar Birgitta Södertun (KD).

– Att vi överhuvudtaget behöver ställa en sådan fråga är sorgligt. Saken blev inte bättre av att vi samtidigt som vi debatterade frågan kunde läsa i Svenska Dagbladet att Helsingborgs Lasarett är ’Sveriges värsta sjukhus’, fortsätter Södertun.

Antalet vårdplatser har minskat med 13% sedan 2014. Antalet patienter som tvingas övernatta på akuten har mångdubblats. Personal vittnar om att en ”etisk gräns” är passerad och i SvD-artikeln säger akutens skyddsombud Sören Nordh att ”det känns som att man spelar poker med våra legitimationer”.

– Jag tror inte att det rödgröna styret vill att det ska vara på det här sättet, men man har inte gjort sitt yttersta för att lösa situationen. Man lyssnar inte på personalen. Man lyssnar inte när man säger att det man behöver är förutsättningar för att rekrytera sjuksköterskor samtidigt som man lägger enorma summor på hyrbemanning, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad