Birgitta Södertun (KD)

VÄRNA SKÅNE. Vid dagens sammanträde i regionfullmäktige debatterades otryggheten i Skåne. Kriminaliteten och oron för samhällsutvecklingen växer i vårt landskap.

För att uppnå riktig, långsiktig, trygghet i ett samhälle, måste det byggas på trygga och stabila familjer.

– När otryggheten breder ut sig krävs en fast grund att stå på. En debatt om trygghet måste se till familjeperspektivet för att bli relevant, sa Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun i debatten.

Barn som får växa upp i starka familjer, som får tid, kärlek, fostran och moralisk vägledning– är också tryggare barn.

– Vi vet att en stark anknytning till föräldrarna förebygger risken för unga att dras in i brottslighet. Vi vet att stark anknytning ökar chansen för goda studieresultat. Och vi vet att en stark anknytning och trygga familjevillkor minskar risken för psykisk ohälsa, sa Södertun.

För att stärka familjen har Region Skåne två uppgifter som är viktigare än andra:

  1. Vi ska inte lägga hinder för familjernas frihet och egna ansvarstagande. Därför måste skattetrycket hållas så lågt som möjligt.
  2. Vi ska erbjuda ett tillgängligt och kvalificerad stöd till de familjer som behöver det.

Här är familjecentralerna särskilt viktiga (läs mer om dem genom att klicka här). Men trots att man, på Kristdemokraternas initiativ, fattat beslut om att de ska finnas i varje skånsk kommun – så saknas de i 16 av 33 kommuner. Så får det inte gå till.

Tillgången på stöd och hjälp mot psykisk ohälsa hos unga är ett också ett orosmoment. Köerna växer, både till mottagningarna och hjälp via telefon. Oförsvarbart!

En annan aspekt av den ökande otryggheten: I mars började akuten i Malmö låsa dörren på nätterna. En nödvändig åtgärd för att öka patienternas och vårdpersonalens trygghet. För två år sedan blev en sjuksköterska misshandlad på jobbet. Gängvåldet och skjutningarna påverkar även Region Skånes personal på jobbet. Liksom attackerna mot blåljuspersonal i förorterna.

– Samhället måste återta kontrollen och stoppa den utveckling som gör att akutsköterskor blir misshandlade på jobbet. Här är det staten som måste agera: Utöka antalet poliser, ge skånska kommuner möjlighet att anställa kommunala poliser. Att samhället skyddar medborgare som sköter sig ska synas på gator och torg. Och på Region Skånes sjukhus, avslutade Birgitta Södertun sitt inlägg i debatten.

Gustav Lundblad