VÄRNA SKÅNE. Henrik Fritzon (S) förklarade från talarstolen på regionfullmäktige (20/6) att han är beredd att se över ett samarbete mellan Skåne European Office och det danska representationskontoret i Bryssel, men vill skilja på samarbete, samordning och sammanslagning.

– Jag är inte beredd att slå samman våra kontor, men ökad samordning: Ja, sa han.

Svaret kom efter att Carl Johan Sonesson (M) hade frågat varför möjligheten till detta ännu inte finns på bordet, trots att regionstyrelsen redan i december 2015 beslöt att utreda om Region Skånes Brysselkontor, som kostar 5,5 miljoner kronor om året, kan samordnas med någon annan aktör.

– När nu vårt hyreskontrakt i Bryssel går ut hösten 2018 är det hög tid att agera, sa Carl Johan Sonesson. Det är ett utmärkt tillfälle att spara ett par, tre miljoner kronor och få bättre samarbete inom Öresundsregionen.

– Låt oss titta på det, svarade Henrik Fritzon.

Jonas Duveborn