DEBATT. Idag är tanken att vi i regionfullmäktige ska ta beslut om ett av vårdvalens framtid, nämligen det som kallas MMS, multimodal smärtbehandling. Jag vill börja med att yrka avslag till att riva upp vårdvalet inom MMS.

Detta är det första vårdvalet som rivs upp under mandatperioden men jag befarar att det inte är det sista.

För något år sedan så citerade vi ofta låttexter här i talarstolen och jag kom osökt att tänka på Lisa Nilssons ”Ett långsamt farväl”. För det är precis vad hela den här mandatperioden har inneburit för valfriheten och patientmakten – ett långsamt farväl. I område efter område har rödgröna styret rivit upp välfungerande verksamhet i privat regi för att driva vården inom offentlig regi. Detta gäller exempelvis kardiologin i Helsingborg och ryggkirurgin i Ängelholm. Två uppskattade verksamheter med mycket god kvalitet. Som Lisa Nilsson sjunger: ”Så ge mig inga skäl, för vad vi än kallar det, så är det bara ett långsamt farväl.”

Förra fullmäktige sa Ingrid Lennerwald från S ”Det får gärna ta lite längre tid så att det blir rätt” när vi debatterade ledplastik. Jag tycker du är klok Ingrid och jag håller med dig och jag hoppas du kan prata lite vett med dina kamrater vad gäller vårdvalen. Ibland får det ta lite längre tid när stor förändringar ska göras så att det blir rätt. För beslutet om att riva upp vårdvalet inom MMS har kommit snabbt. Dessutom sneddades beredningen PPT där ärendet borde gått via. Det får mig att ifrågasätta denna berednings existens!

Vårdvalen infördes till stor del för att få bort köerna inom ett antal områden. Patientens möjlighet att själv välja vård har haft en positiv effekt på tillgängligheten och köerna har minskat.

Kostnadskontroll är viktigt, det är grundläggande. Jag hade önskat att rödgröna styrets iver att uppnå kostnadskontroll inom vårdvalen var lika stor gällande de offentliga vårdcentralerna och sjukhusen. För sjukhusen har vi ökade kostnader, fler anställda och minskad produktion. För vårdvalen har vi minskad kostnad per åtgärd och ökad produktion. Man bör dessutom betänka att MMS inte har fått uppräkningar som sjukhusen fått, det är klart att det påverkar möjligheten att hålla budget.

Idag kommer det att framföras och har framförts argument om att vårdvalet ska rivas upp för att få bättre geografisk spridning, ökad tillgänglighet, högre kvalitet och kostnadskontroll. Jag vill gärna ha en förklaring på hur det ska ske med upphandling!

Försämringar för MMS-vårdvalet har gjorts i två steg. Först sänkte man ersättningen med 25 %, sedan kortade man uppsägningstiderna för vårdvalet inom MMS från 12 månader till 6 månader. Sedan är man förvånad över att vårdgivare försvinner och säger upp sina avtal inom MMS! Jag är i alla fall inte förvånad. Hade man gett vårdgivarna rätt förutsättningar så hade geografisk spridning och tillgänglighet inte varit något problem.

Vill ni i rödgröna styret avveckla vårdvalen av ideologiska skäl, var rakryggade och säg det då. Den ärligheten tycker jag hade varit det minsta man kan begära. Kalla saker för vad det är. ”För vad vi än kallar det, så är det bara ett långsamt farväl.”

Ulrika Heindorff (M)

2:e vice ordförande beredningen för Primärvård, psykiatri och tandvård

Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ledamot i Regionfullmäktige