VÅRDA SKÅNE. Turerna fortsätter kring Kommunalförbundet ambulansflyg. Vid dagens regionfullmäktigemöte beslutades så till slut att Region Skåne ska låna ut mer än 90 miljoner upp för att tillsammans med övriga landsting köpa sex flygplan. Med 90 röster (S+SD+MP+V) för styrets förslag och 56 däremot, klubbades förslaget igenom.

Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna sa nej till förslaget och yrkade istället att Region Skåne ska gå ur ambulansflygförbundet.

– Dagens lösning med att hyra in sig för planerade transporter på reguljärflyg fungerar bra och det finns ingen anledning för Region Skåne att ta den risk det innebär att äga flygplan, säger Carl Johan Sonesson (M).

– Vi måste fokusera på sjukvårdens kärnverksamhet. Vi har redan bra förutsättningar för långa sjuktransporter och därför borde vi prioritera annat, till exempel att se till att vårdcentralerna får mer resurser här i Skåne, säger Gilbert Tribo (L).

– Dessutom har det nu blivit dyrare än vad styret hävdade för två år sedan när de tog in Skåne i det här. Vi menar att detta är pengar som kan användas betydligt bättre inom vården, säger Birte Sandberg (C).

När regionen gick med i kommunalförbundet, mot alliansens vilja, hävdades att flygplanen skulle kosta mer än 100 miljoner mindre än vad som nu är fallet.

– Region Skåne behöver inte äga ambulansflyg. Vi behöver däremot få tillgång till ambulanshelikopter, säger Birgitta Södertun (KD).

Ambulansflyg används främst för planerade sjuk- och organtransporter över långa avstånd, medan helikopter däremot behövs när olyckan är framme och snabba insatser krävs, även på de kortare avstånd som vi har i Skåne.

Gustav Lundblad
Lynn Thulin