VÄRNA SKÅNE. Det var en ganska nöjd Henrik Fritzon (S) som inledde debatten om ekonomin efter årets första fyra månader i Region Skåne på regionfullmäktige (20/6).

– Det mesta går åt rätt håll, sa han.

Detta är nu inte alla överens om. Särskilt inte verkligheten.

– Delårsresultatet är drygt 200 miljoner kronor sämre än vid motsvarande period 2016, replikerade Carl Johan Sonesson (M).

– Vi har en vård med längre vårdköer och ökade sjukskrivningar, konstaterade Niels Paarup-Petersen (C).

Det budgeterade resultatet på 375 miljoner kronor (som bara motsvarar 1 och inte 2 procents överskott) överskrids med 880 miljoner kronor. Det samlade budgetunderskottet för sektor vård och hälsa prognostiseras för helåret till 1 151 miljoner kronor.

Och kostnadsutvecklingen är fortsatt högre än intäkterna. Trots att Region Skåne under hela 2017 beräknas få in 666 miljoner kronor mer i skatter och bidrag än vad som har budgeterats, förbrukar verksamheten alltså betydligt mycket mer pengar.

– Antalet vårdplatser är färre, tillade Carl Johan Sonesson (M). Sommaren 2017 är det ett par hundra färre platser än ”idealåret” 2014, det år som Henrik Fritzon tyckte att vården befann sig i kris.

Det är nu 3 000 fler anställda jämfört med 2014 (35 003 jmf med 32 083). Samtidigt är kostnaden för hyrpersonal 44 miljoner kronor högre (99,3 jmf med 56,3) och på helåret prognostiseras antalet sjukdagar bli tre fler än 2014 (efter fyra månader: 5,71 jmf med 4,99).

Den siste april 2017 var det 3 771 personer som hade väntat längre än 90 dagar på operation/åtgärd, 77 procent fick sin vård inom den utlovade garantitiden. Vid motsvarande tidpunkt för fyra år sedan, 2014, var det 1 856 personer som hade tvingats vänta så länge, 85 procent fick sin vård i tid.

– Om man har fyra miljarder kronor mer 2017 än 2014, och gick till val på att öka antalet vårdplatser men gör motsatsen, då är styrningen undermålig. Ja, avsaknaden av styrning är i det närmaste total och fundamental, avslutade Carl Johan Sonesson. Detta är ett kraftigt underbetyg till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon.

Jonas Duveborn