KRÖNIKA. I veckan hade vi två dagars budgetmöte i Lunds kommunfullmäktige. Sammanfattningsvis landade kommunfullmäktige och den styrande minoriteten S, MP på ett budgetbeslut som låg nära Liberalernas egna förslag, med prioritering på skola, vissa krav på effektiviseringar och utebliven skattehöjning.

I debatten väcktes en ”död” fråga till liv igen av V och FI, frågan om sänkt arbetstid. V och FI krävde försök med sex timmars arbetsdag inom vården i Lund. Varken S eller MP har drivit detta så hårt på senare år och de deltog inte i debatten nu heller.

Själv tycker jag att den här debatten ofta förs på fel sätt. Visst är det uppenbart att många skulle uppskatta att ha en kortare arbetsdag, men det är också uppenbart att kortare arbetstid i de allra flesta fall kostar pengar för arbetsgivaren – privat eller offentlig.

Förra årets försök med heltidsbetald sex timmars arbetsdag vid ett äldreboende i Göteborg kostade över 6 miljoner kr för 12 månader. På riksplanet driver V att lagstiftning om sex timmars arbetsdag ska införas. Då skulle till exempel en företagare med fyra anställda förlora en heltidstjänst utan att få sänkta lönekostnader.

Vid en arbetstidssänkning ökar kostnaderna i stort, även om minskade sjukskrivningar inom vissa områden kan uppväga en del. Därför blir det självklart sämre löneutveckling på sikt, eftersom arbetsgivarens kostnader ökar per arbetad timme. Det är närmast ohederligt att låta människor tro att man generellt kan minska sin arbetstid med bibehållen löneutveckling. Förmåner som semester, pension, kortare arbetstid måste ju alltid i löneförhandlingar vägas mot löneutvecklingen. Lura inte människor att tro annat! Självklart ska man kunna jobba deltid med lägre lön om man vill, men tvinga inte alla att välja det spåret!

I debatten var V och FI ensamma med krav på beslut om försöksverksamhet. Det blev tydligt hur pass extrema frågor V driver, och vi fick en påminnelse om riskerna på riksplanet med att regeringspartiet S gör sig alltför beroende av att förhandla med Vänsterpartiet.

Ulf Nilsson (L)