VÅRDA SKÅNE. Sommarplaneringen i den skånska vården 2017 är nu redovisad. Den visar att antalet vårdplatser på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad är ett par hundra färre jämfört med ”idealåret” 2014.

Sus Malmö Sus Lund Helsingborg Kristianstad
2014 568 (680) 541 (721) 417 (418) 291 (312)
2015 545 (667) 516 (640) 343 (370) 296 (299)
2016 558 (691) 517 (716) 342 (378) 274 (305)
2017 513 (692) 516 (736) 326 (366) 261 (305)

*) Antal vårdplatser under vecka 25. Inom parantes anges antal vårdplatser i ”normalläge”.

– Socialdemokraterna gick 2014 till val på att öka antalet vårdplatser. Tre år in i mandatperioden har man gjort precis tvärtom, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Jämfört med 2014 finns det den här sommaren 201 färre vårdplatser, jämfört med förra året är det 75 färre.

– Att nu få höra att situationen 2014 lyfts fram av tjänstemännen som ett idealår för antal vårdplatser, och att Region Skåne är långt ifrån att kunna tillhandahålla så många platser, blir närmast absurt. Det vore bra om regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon kunde agera mer i enlighet med sin retorik, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn