VÅRDA SKÅNE. Dagens medicin skriver den 28 maj att lönerna för anställda i vården har gått upp mer än industrimärket, närmare bestämt 3,7 mot 2,2 procent. En del vårdyrken har fått så mycket som 9,2 procents lönelyft.

I samma artikel säger Vårdförbundets vice ordförande Johan Larsson att man bör jämföra med civilingenjörer, och att lönerna i detta ljus ter sig ohållbart låga samt att det behövs krafttag.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i Region Skåne, kan hålla med om att lönerna för vårdens akademiker ska kunna jämföras med akademiker på arbetsmarknaden i övrigt, men poängterar:

– Vad har Vårdförbundets respektive civilingenjörernas medlemmar för skilda förutsättningar? Jo, framförallt har våra anställda inom vården få, ibland bara en, arbetsgivare att välja på. När det finns få arbetsgivare så minskar möjligheten att kunna byta jobb och få högre lön. Många byter ju jobb inom den offentliga arbetsgivarens hägn, men då baseras ju ändå din lön på samma som tidigare. Man har också i offentlig vård inte samma möjlighet som enskild anställd att styra sitt arbete och hitta lösningar för effektivare processer. Sådana idéer som hos ingenjören leder till mindre resurser på administration och mer pengar i plånboken, sådana incitament – och möjligheter! – är helt satta ur spel hos en allomfattande offentligt arbetsgivare. En annan stor skillnad är att civilingenjörer driver egna företag. De utvecklar och skapar jobb, både som individer och gemensamt. Det skulle man kunna göra inom vården också. Men man får inte. Vården är till skillnad från ingenjörernas företagande toppstyrd och centralstyrd. Man kan inte sätta upp ett vårdföretag utan mycket invecklade procedurer och komplicerade och detaljerade villkor.

Allt detta går inte bara ut över lönenivåerna för våra anställda, det går ut över vår förmåga att skapa framtidens vård på medborgarnas villkor.

– Summa summarum så skulle de som arbetar i vården tjäna på en betydligt mer decentraliserad vård med fler arbetsgivare och decentraliserat beslutsfattande som ger möjligheter att utveckla nya lösningar, lokalt, och det jobbar jag och mina Moderata kollegor för varje dag i Region Skåne, avslutar Carl Johan Sonesson.

Lynn Thulin