VÅRDA SKÅNE. Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, har lämnat in en formell fråga till regionfullmäktige, som går av stapeln på tisdag. I den önskar han få klarhet i hur ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) ser på det faktum att sju övervakningsplatser på Ystad lasarett kommer stå helt utan sjuksköterskebemanning i sommar.

– Detta är en oroväckande följd i personalkrisens spår. Sjuksköterskerollen finns ju av en anledning och kan inte ersättas hur som helst. Därför är det bekymmersamt att höra att det inte verkar finnas någon konkret plan för hur lösningen ska fungera i praktiken, säger Per Einarsson (KD).

– Min fråga till ordföranden är om hon känner sig trygg med denna lösning. När vi har fullmäktige på tisdag ska organisationen vara igång, så jag hoppas på ett klargörande svar, fortsätter han.

Ystads Allehanda rapporterar: Politiker orolig för patientsäkerheten. Ett utdrag:

– Jag som medborgarföreträdare känner oro och det tror jag även att medborgarna gör. Det ska man inte behöva göra när man kontaktar vården, säger Per Einarsson, andre vice ordförande i Kryh.

Läs hela artikeln!

Mattias Svensson