VÅRDA SKÅNE. Språkförbistring kan vara kul, men är i verkligheten oftast bara ett problem.

– När personal och patienter inte förstår varandra hotar det säkerheten i vården, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden.

– Vårdens personalbehov kan inte heller lösas enbart av de som talar svenska perfekt. Rekryteringsbehovet är för stort. Rätt hanterat skulle Region Skåne kunna hitta många nya medarbetare med bara en liten insats, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition.

En lösning är den uttalsträning som Självbildarna AB i Malmö driver sedan ett år tillbaka. En kort utbildning kostar 7 000 kronor.

Michel Massadakis, Självbildarna AB, Caroline Wessel (M) och Carl Johan Sonesson (M). Foto: Jonas Duveborn

– Även om du kan grammatiken, vet hur man stavar och kan kommunicera skriftligt så kan just uttalet vara begränsande, berättar Michel Massadakis.

Region Skåne direktupphandlar i dag utbildning vid behov, men frågan är om behovet inte är större än de tio som har fått utbildning sedan förra hösten.

Mot denna bakgrund tog Allians för Skåne på dagens sammanträde med personalnämnden (15/6) initiativ för att HR-direktören ska säkerställa att befintlig och ny personal får möjlighet att träna sitt uttal.

Jonas Duveborn