KRÖNIKA. På fullmäktigemötet på tisdag ska vi politiker diskutera Region Skånes rapport om ekonomi och verksamhet för den första tredjedelen av 2017. Som vanligt trycks den i mer röd än svart färg: Inom sjukvården pekar till exempel prognosen mot ett underskott om ungefär 1,2 miljarder – ungefär lika mycket pengar som regionen betalar för hela kollektivtrafiken under ett halvår.

När läget är sådant kunde man tycka att regionen borde fokusera på att lösa problemen kärnverksamheten – sjukvård och kollektivtrafik. Att se till att de mest sjuka äldre får en värdig vård och att cancerdrabbade slipper vänta i månader på behandling.

Men istället föreslår det rödgröna styret, med stöd av Sverigedemokraterna, att Region Skåne ska låna ut 92 miljoner kronor till Kommunalförbundet Ambulansflyg. Man har kommit på att det blir betydligt dyrare att köpa in sex flygplan, än vad man från början trott.

Vi i alliansen sa nej till att Skåne skulle gå med i flygbolaget, som består av Sveriges 21 landsting, redan för två år sedan och vi säger nej till utlåningen nu.

Flygplanen kommer främst att användas till planerade transporter av patienter som ska få vård utanför Skåne. Detta är något som man idag löser utan att behöva äga och driva ett eget skattefinansierat flygbolag.

Dessutom kommer flygplanen främst att användas i Norrland, men Region Skåne får låna ut pengar efter sin befolkningsandel. Styret vill alltså att vi skåningar tar en ekonomisk risk för att garantera norrländsk välfärd – samtidigt som underskotten i den egna verksamheten är enorma.

Det hela är naturligtvis inte rimligt. Styrets prioriteringar är helt uppåt väggarna.

Den minnesgode kommer också ihåg att det inte heller är första gången i år som styret felhanterar frågor som rör flyget. I februari avslöjades att man inte skickat in något remissvar på det kontroversiella förslaget om en flygskatt, som regeringen lagt fram. Trots att det på sikt kan hota skånska flygplatser som Sturup, Everöd och Ängelholm.

Sammanfattningen blir inte smickrande för styret: Man blundar när benen slås undan för skånska resenärer – men öppnar plånboken när de norrländska landstingen vill äga flygplan.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne