VÅRDA SKÅNE. Känslor blir ingen egentligen klokare av i debatten, hur bra eller mycket de än känns i magen. En känsla är en känsla, oavsett vad den grundar sig på.

Att bemöta känslor med fakta kan också kännas lönlöst, inte minst då fakta ofta viftas undan med att ”det är dina siffror, jag har andra”. Behovet av att precisera och avgränsa är till synes outsinligt. Ändå kan man inte bara stillatigande acceptera alla villfarelser och halvsanningar som yr omkring i det offentliga samtalet. En god hjälp för att försöka få ordning och reda på välfärdsdebatten bistår Vårdföretagarna med i den årligen återkommande skriften Privat Vårdfakta.

I årets upplaga kan man bland annat läsa att svenskarna gillar att få välja vårdgivare själva (cirka nio av tio), men att de ogillar vinstutdelning till välfärdsföretag. Kanske kan det bero på att de tror att 20 kronor av varje hundralapp går i vinstutdelning till ägarna. Fakta är att det handlar om 3,4 kronor.

Man kan också få fram fakta om till exempel lönenivåer, att personalen i de privata vårdföretagen alls inte tjänar mindre. Fakta är att undersköterskor tjänar i snitt 1 000 kronor mer än sina kolleger i landstingen/regionerna.

Jonas Duveborn