DEBATT. Möjligheten att sälja egenproducerat vin direkt till besökare har diskuterats i Sverige i snart tjugo år. Finland införde det direkt i samband med EU-medlemskapet 1995, och kombinerade det med ett bevarat försäljningsmonopol i övrigt.

Två statliga utredningar har sett närmare på frågan. Bägge har kommit fram till att EU egentligen inte accepterar den finska lösningen, utan bara blundar för den. Beskedet har varit att gårdsförsäljning inte går ihop med ett bevarande av detaljhandelsmonopolet.

Därmed har denna möjlighet att utveckla besöks- och turistnäringen gått i lås.

Att Region Skåne, efter att folkhälsoberedningen och regionstyrelsen nu har sagt ja till en L-motion att ansöka hos regeringen om att under tre år få bli försökslän för gårdsförsäljning av öl och vin, är en tydlig markering. Detta är en avvägning av olika intressen, och vad en majoritet av de folkvalda i regionen vill. Den 20 juni kommer regionfullmäktige att bekräfta den viljan.

När IOGT-NTO genom sin riksordförande Johnny Mostacero och Skåneordförande Per Wihlborg i Sydsvenskan-HD (25/5) väljer att attackera beslutet väcker det ingen egentlig förvåning. I sak. Valet av argument förvånar desto mer.

”Anta att en skånsk bonde får sälja sitt lokalproducerade vin i en lantlig hemmiljö. När bonden börjar sälja sitt vin får hen enligt EU inte diskriminera utländska produkter. Det betyder att bonden enligt lag även måste ta in produkter från andra länder och regioner. I nästa steg innebär det att försäljningen inte heller kan begränsas till bara öl och vin, utan även bör omfatta sprit.”

Det är sant att gårdsförsäljning av alkohol har ifrågasatts av EU. Det är ju ett undantag från Systembolagets försäljningsmonopol, som EU egentligen ogillar, och riktat till enbart lokala producenter. Utländska tillverkare diskrimineras. Men detta är inte samma sak som att vinbönder måste börja sälja andras produkter. Det handlar i stället just om att Sverige kan tvingas välja mellan försäljningsmonopolet och gårdsförsäljningen.

IOGT-NTO ska engagera sig i debatten, det vore illa annars. Men man önskar att organisationen åtminstone försökte beskriva rättsläget korrekt.

I vilken mån en god folkhälsopolitik kan kombineras med gårdsförsäljning av öl och vin är just vad som behöver belysas. Därför är det en synnerligen god idé att låta något län, och då gärna Skåne, undersöka hur försäljning och alkoholbruk påverkas om gårdsförsäljning tillåts. Ett försök är rätt väg att gå för att få mer kunskap i en omtvistad fråga. Därefter kan försäljningsmonopolet diskuteras.

Erica Buneck Randrup (M)
vice ordförande i folkhälsoberedningen

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne