VÅRDA SKÅNE. Reepaluutredningen och förslagen om vinstbegränsning för välfärdsföretag är fortfarande en het politisk fråga – och kommer antagligen så förbli över valet 2018. I Skåne påverkas 17 500 anställda i privata företag av Ilmar Reepalus förslag. Oklart exakt hur, dock. Men mot bakgrund av att de privata vårdgivarna konsekvent får bäst betyg i undersökningar om tillgänglighet och bemötande från vårdtagarna kan man misstänka att viss förbättringspotential riskerar att försvinna.

Detta är utgångspunkten för den debatt som Almega anordnar i Malmö på onsdag (14/6). I debatten deltar Tina Zetterling, verksamhetschef för Barnmorskegruppen Öresund, Maria Jacky, rektor på Lingua Montessoriförskolor, Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne, Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö, Annette Linander (C), ledamot i regionfullmäktige och Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Jonas Duveborn