DEBATT. Miljöpartisterna Ida Nilsson och Anders Åkesson (Aktuella frågor, 7/6) hävdar att förslaget om att tillåta gårdsförsäljning skulle hota folkhälsan, men de har inte statistiken på sin sida. De har också missförstått syftet med försöket. Det handlar om ett försök om tre år, inom en bestämd region. I praktiken kommer det inte innebära kraftigt ökade öppettider, eller prisdumpningar, utan ett önskat och välbehövt inslag i vår region.

Att gårdsförsäljning skulle innebära en negativ påverkan på folkhälsan är ett naivt sätt att se på frågan. Idag är öl och vinförsäljning, dygnet runt, bara en Öresundsbro eller Helsingörfärja bort för oss Skåningar. Det visar också statistiken, de tre sydligaste länen är de som importerar mest alkohol från våra närliggande länder, samtidigt som den svenska alkoholkonsumtionen snarare minskat fastän tillgängligheten i Europa ökat. Att tillåta skåningarna att köpa öl och vin på gårdar runt om i regionen skulle således inte leda till en negativ påverkan på folkhälsan för skåningarna, utan snarare leda till en ökad livskvalitet, och en ökad attraktivitet för skånsk landsbygd.

En viktig aspekt som MP ofta glömmer när de pratar om gårdsförsäljning är det enorma mervärde som det skulle innebära för den regionala utvecklingen i vår region. Skulle våra lokala producenter av vin och öl få en chans att även få sälja det de själva producerar på gården innebär det en ökad attraktivitet gentemot turistnäringen. Något som i sin tur till fler arbetstillfällen och en ökad skattekraft och sätter fart på en positiv spiral för hela Skåne.

Debattörerna nämner privata vinstintressen gällande gårdsförsäljningen. Det visar på en unken syn från Miljöpartiet på småföretagare som varje dag arbetar för att skapa förutsättningar för en levande landsbygd, och på så sätt bidrar med mängder av skattepengar till vår gemensamma välfärd. Småföretagarnas stora önskemål är att få sälja det man själv passionerat och kreativt producerat på sin egen gård.

Centerpartiets vision är mat- och dryckeslandet Skåne, och vi förordar ett försök om tre år där vingårdar och mikrobryggerier får licens för att sälja sitt närproducerade öl och vin på den egna gården. Detta ska givetvis kontrolleras av myndigheter som kontrollerar statligt uppsatta kvalitetskrav. Det handlar inte om prisdumpning eller en önskan om ökad alkoholkonsumtion i Skåne, utan om en möjlighet för Skåne att utvecklas till sin fulla potential.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne