KRÖNIKA. I veckan som gick röstade regionstyrelsen bifall till en motion om att Region Skåne ska ansöka hos regeringen om att under en treårig försöksperiod tillåta gårdsförsäljning av vin och öl. Detta är en seger för Centerpartiet i Skåne som tillsammans med Centerpartiet på riksplanet har drivit frågan helhjärtat om gårdsförsäljning under väldigt lång tid och som också var en av frågorna vi gick till val på 2014.

I Skåne har vi en högklassig produktion av drycker från mycket fina råvaror och många hängivna och uppfinningsrika entreprenörer. Jag är övertygad om att med de förutsättningar som finns i Skåne kan vi bli ledande i Nordeuropa på småskalig produktion av vin och öl.

För en fortsatt gynnsam utveckling krävs det också att vi stöttar producenterna med att tillåta gårdsförsäljning men även att minska byråkratin och regelkrånglet för våra småföretag. På så sätt kan småföretagen utvecklas och växa, besöksnäringen frodas och fler riktiga jobb skapas i Skåne, vilket Socialdemokrater och Miljöpartister glömmer.

Gårdsförsäljning av öl och vin är en fråga om att skapa lika villkor för företagare i Europa. Idag är Sverige det enda landet i Skandinavien och det enda landet i hela EU där gårdsförsäljning är förbjudet. Detta måste vi ändra på och vad passar bättre än att Skåne får chansen att bli pilotlän för gårdsförsäljning?

I behandlingen av motionen valde Styret att endast belysa folkhälsoaspekten och ville avslå motionen. S och MP vill därför låta utvecklingen för de skånska dryckestillverkarna stå kvar i samma undantag som idag, utan någon som helst möjlighet att utveckla erbjudandet till sina kunder.

En aspekt som framförallt S och MP ofta glömmer när de pratar om gårdsförsäljning är det enorma mervärde som det skulle innebära för den regionala utvecklingen i vår region. Skulle våra lokala producenter av vin och öl få en chans att även få sälja det de själva producerar på gården innebär det en ökad attraktivitet gentemot turistnäringen. Detta leder i sin tur till fler arbetstillfällen och en ökad skattekraft och sätter fart på en positiv spiral för hela Skåne.

Allt börjar i jorden – de skånska råvarorna håller en så hög kvalitet just tack vare duktiga och högklassiga producenter, men för att de ska kunna sätta deras drycker på våra bord är det avgörande att de inte hindras av onödiga regler och pålagor. Den närodlade gårdsförsäljningen är precis lika principiellt viktig, som när vi Centerpartister envist driver frågan om att ställa samma närodlade krav på den offentliga maten, som vi ställer i våra svenska djurskydds- och växtskyddslagstiftningar.

Vi måste underlätta vardagen för våra företagare som varje dag bygger mat- och dryckeslandet Skåne, för att Skåne ska bli en konkurrenskraftig dryckesregion med besökare från hela världen. Detta oavsett om S och MP har insett fördelarna med gårdsförsäljning ur det regionala utvecklingsperspektivet eller inte.
Gårdsförsäljning kommer att lyfta vår landsbygd och företagandet där – och är därför en av nycklarna till tillväxt för att hela Skåne ska leva, det har Centerpartiet insett länge!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Centerpartiet i Region Skåne