DEBATT. Med anledning av debatten kring palliativa vården i Trelleborg och den föreslagna lösningen Hälsostaden-konceptet, tycker vi att det är på sin plats att påminna om vilka politiska beslut som faktiskt har fattats av politikerna i Region Skåne.

  • Så här står det i den strategiska plan för specialiserad palliativ vård som hälso- och sjukvårdsnämnden antog 2013:

    ”Antalet vårdplatser i slutenvård/hospice och ASiH ska vid planperiodens slut (2018) som lägst motsvara riksgenomsnittet för dessa vårdformer” och ” Särskilda slutenvårdsplatser, ofta benämnda hospice, ska finnas tillgängliga för patienter med behov av inneliggande specialiserad palliativ vård oavsett patientens ålder och diagnos”.

  • Så här står det i det initiativärende som vi i KD la fram och som hela hälso- och sjukvårdsnämnden ställde sig bakom våren 2016:

    ”Den palliativa slutenvårdsavdelningen i Trelleborg ska öppnas upp igen och att utredningen i frågan därmed omedelbart ska avbrytas.”

Region Skåne är en politiskt styrd verksamhet. Fattade politiska beslut gäller! Därför SKA de palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg öppna igen. Allt annat är oacceptabelt.

Styret kan inte gömma sig – de fattade besluten står här ovan, svart på vitt.

Det är som Inga-Lill Högfeldt skriver i TA (22/5): Hälsostaden kan inte ersätta palliativa slutenvårdsplatser. KD och alliansen skärpte ytterligare till åtgärderna för att de politiska besluten ska följas på det veckans sammanträde i sjukvårdsnämnd Kryh. Fram till att palliativa vården i Trelleborg åter öppnats avkrävs nu förvaltningsledningen, i samband med varje sammanträde, skriftlig redogörelse för vad man gjort sedan senast för att vårdplatserna ska öppnas. För de ska öppnas. Vi kommer inte att ge oss.

Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh
Birgitta Södertun (KD), gruppledare Region Skåne

Artikeln tidigare publicerad i Trelleborgs Allehanda.