VÅRDA SKÅNE. Igår röstade de rödgröna, med stöd av SD, igenom att Region Skåne ska låna 90 miljoner kronor för att finansiera Kommunalförbundet ambulansflygs flygplansköp. Flygplan som Skåne har ett begränsat behov av. De kommer främst att användas i Norrland och andra glesbefolkade delar av Sverige. KD och alliansen ville att Region Skåne ska lämna kommunalförbundet.

– Det här blir en omfördelning där skånska skattepengar används för att finansiera norrländsk välfärd. I Skåne får vi inte ens någon bas för flygen. Inga plan kommer att utgå från flygplatser söder om Göteborg, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Däremot har KD gång på gång påtalat behovet av skånsk tillgång till ambulanshelikopter, i samverkan med exempelvis andra landsting och regioner eller Danmark. Helikopter används, till skillnad från ambulansflyg, främst för akuta patienttransporter. I juni 2015 beslutade regionstyrelsen att ge regiondirektören i uppdrag att utreda frågan om ”möjlighet att få tillgång till ambulanshelikopter i närområdet”.

– Det är två år sedan. Inget har hänt sedan dess. Nu vill jag ha korten på bordet, säger Birgitta Södertun.

Hon har lämnat in en formell fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) till nästa sammanträde i regionfullmäktige. Svar begärs om vad som egentligen gjorts för skånsk tillgång till ambulanshelikopter sedan juni 2015.

– När något händer kan en helikopter snabbt rycka ut akut och ta hand om patienter. Ambulansflyg används främst för planerade transporter över långa avstånd, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad