DEBATT. I en replik (SDS 27/5) på vår debattartikel (SDS 24/5) skriver Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, att köerna för att få vård i Skåne visserligen är längre än tidigare, men att vården i alla fall är bättre än vad den är i landet i övrigt.

Men hon är ovarsam med statistik och relativiserar siffror som borde vara absoluta. De rankningar från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som hon hänvisar till är inte jämförbara över tid. Både hur många och vilka saker som mäts har ändrats mellan olika år. Det går därför inte att med någon intellektuell heder i behåll hävda att en högre rankning inom ett visst fokusområde, till exempel kvinnosjukvård, innebär att något har blivit bättre.

Några siffror från de gångna åren ger en bättre bild:

■ En glödande högkonjunktur med goda sysselsättningssiffror har gjort att skatteintäkterna till Region Skåne i år är 4,3 miljarder kronor högre än 2014. Och det utan att skatten har höjts.

■ Antalet anställda i vården har på två år ökat från 31 074 till 33 170. Samtidigt har kostnaden för inhyrd personal ökat från 234 miljoner kronor till 409 miljoner kronor.

■ Antalet sjukskrivningsdagar har på två år gått från 19 till 21,3. Och mindre vård utförs.

■ Enligt den nationella vårdgarantin ska alla få operation eller annan vård inom 90 dagar från det att vårdpersonal beslutat att en åtgärd ska ske. Under Moderaternas år vid makten i Region Skåne, 2006 till 2014, minskade antalet som hade väntat längre än dessa 90 dagar från 12 500 till 2 423. Nu vid årsskiftet hade vårdkön mer än fördubblats, till 4 930.

■ Antalet disponibla vårdplatser var i fjol 100 färre jämfört med 2014.

Problemet med Socialdemokraternas och Miljöpartiets styrning av den skånska hälso- och sjukvården är de ständiga signalerna om att skatten ska höjas. De har bidragit till att utgifterna har skenat. Allt enligt logiken att den som får veta att det snart kommer mer intäkter blir mindre benägen att hålla igen på kostnaderna. Ett tydligt tecken på att det förhåller sig så är att nettokostnadsutvecklingen i Region Skåne förra året var 6,4 procent. Genomsnittet i landet var 4,6 procent.

Att kostnaderna måste minska tycks Socialdemokraterna och Miljöpartiet till slut ha insett. Men det är trist att de är så fokuserade på att ta bort just den privata vård som skåningarna själva gillar, något som flera undersökningar visar.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har minskat ersättningen till de privata vårdalternativen, och nu påstår de att Region Skåne inte har koll på kostnaderna på grund av de privata alternativen. Faktum är att ekonomin är sämst för de vårdcentraler som regionen driver i förvaltningsform, med egen personal.

Resultatet av de åtgärder Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne föreslår blir minskade möjligheter för skåningarna att välja vem de vill få sin vård från. Samtidigt innebär det att en vård utan köer blir allt mer avlägsen.

Peter Danielsson (M)
1:e vice partiordförande

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och oppositionsledare i Region Skåne

Denna artikel har, liksom tidigare artiklar i meningsutbytet, också publicerats i Sydsvenskan-HD.