KRÖNIKA. I veckan som gick röstades tyvärr Alliansens förslag ner om att Region Skåne omedelbart ska lämna ett landstingsägt kommunalförbund för flyg, som syftar till att köpa in flygplan för att kunna transportera patienter i behov av högspecialiserad vård som inte finns som utbud i det egna landstinget.

Detta storskaliga projekt, med alla Sveriges 21 landsting inblandade, startades 2015. Redan då var Alliansen emot. Upplägget är att landstingen gemensamt ska köpa in sex flygplan för max 690 miljoner kronor. Skånes del är knappt 100 miljoner kronor i investering. Då ska vi veta att Skåne i dag ombesörjer dessa planerade transporter med reguljära flyg till en genomsnittlig årlig kostnad av cirka 6 miljoner kronor. Osäkerheten kring klokheten i dessa flyginköp är därför stor. Frågor jag ställer mig är bland annat följande:

  • Kommer den årliga driftskostnaden av att äga egna flygplan verkligen att minska i förhållande till dagens årliga kostnader?
  • Finns det risk för att köpesumman blir betydligt högre än 690 miljoner kronor?
  • Kommer Skåne ens att kunna använda flygplanen, när inte ett enda av dem ska vara stationerat i Skåne? Det är nämligen Stockholm, Norrland och Göteborg som ska vara basstationer för flygplanen.
  • Är det en kärnuppgift för ett landsting att äga flygplan? Vore det inte bättre att fokusera kraft och tid på att bedriva god sjukvård med korta väntetider och tillgänglig kollektivtrafik? Eller ser de rödgröna bara detta som en biverksamhet till de vindkraftverk som Region Skåne redan äger?
  • Varför sitter det politiker, som Anders Åkesson (MP), i styrelsen för själva ”flygbolaget”? Borde det inte var personer med erfarenhet av att äga flygbolag som utgör styrelse?

Alliansen var djupt kritiskt till detta ”flygbolag” redan när det bildades. Tyvärr var Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna för redan då. Trots att vi i går fick veta att inte ett enda flygplan ska var stationerat i Skåne, kräver detta gemensamägda ”flygbolag” nu att Region Skåne ska låna ut nästan 100 miljoner från skåningarnas skattemedel. Merparten av tiden som dessa flyg kommer att användas är uppe i Norrland, där behovet av flygtransport är mycket större än här i Skåne. Därefter kommer Stockholm och Göteborg att använda flygplanen. Vi kommer väl, om vi har tur, att få flyga lite då och då. Men alla får ändå betala lika stor andel utifrån sin befolkningsandel när det kommer till själva investeringen.

Snacka om att de styrande skånska politikerna för S och MP tillsammans med V och SD utsätter Region Skåne för stor ekonomisk risk. Jag menar att de har blivit grundlurade. Tyvärr saknar Alliansen egen majoritet, annars hade vi stoppat detta spektakel redan 2015.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition