VÅRDA SKÅNE: Familjehälsan i Åstorp är den vårdcentral i Skåne som i den nationella patientenkätet fick den högsta uppskattningen. Därför uppvaktade de moderata regionpolitikerna Carl Johan Sonesson och Ulrika Heindorff på måndagen vårdcentralen med blommor.

Moderatpolitikerna Carl Johan Sonesson och Ulrika Heindorff överlämnar blommor till verksamhetschefen på Familjehälsan Lars-Göran Winberg.

–  Det är kul att ett litet vårdföretag i Åstorp rankas av patienterna som bästa vårdcentral i Skåne 2016. Det visar att människor bryr inte sig om i fall en vårdcentral drivs offentligt eller privat utan att det är andra faktorer som är avgörande, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition och 2. vice ordförande i regionens styrelse.

SKL undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i 2016 års mätning omfattade cirka 800 vårdcentraler i tio landsting. Enkäten omfattade delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

– Vi moderater vill stärka patientens makt och inflytande över sin vård. Genom nationella patientenkäten får vi ett kvitto på vilka vårdcentraler patienterna är mest nöjda med. Dessa resultat bör synliggöras bättre än idag så att de skånska medborgarna enkelt kan se vad andra patienter tycker om vårdcentralerna i Skåne, säger Ulrika Heindorff (M), 2. vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Av totalt 148 undersökta vårdcentraler i Skåne hamnade Familjehälsan Åstorp högst med goda betyg inom delaktighet och bemötande.

– Vi åkte dit och överlämnade blommor, som togs emot av Lars-Göran Winberg, verksamhetschef för vårdcentralen. De blev mycket glada för att regionen uppmärksammade dem, säger Carl-Johan Sonesson.

Peter J Olsson