Per Einarsson (KD)

DEBATT. Jag är mycket förvånad över planerna för omorganisation inom Skånevård Kryh. Trots att jag i egenskap av andre vice ordförande leder oppositionen i nämnden fick jag veta detta via media, efter att fack och chefer informerats.

Det är illa att beslutet har fattats utan den politiska nämndens delaktighet. För inte har väl Kryh-nämndens ordförande, Maria Nyman Stjärnskog (S), godkänt planerna? Omorganisationer kan ibland behövas, men måste då ske med varsamhet och involvera personalen.

Vi politiker fick nyss ett brev från över 500 primärvårdsläkare. En av deras poänger var att primärvården var för osynlig organisatoriskt. Risken med Kryhs omorganisering är att man hamnar ännu mer i sjukhusens skugga.

Vi måste ta ett helhetsgrepp för primärvården i hela Skåne. Alliansen har därför lagt ett initiativ för att gå till botten med hur primärvårdens organisation och arbetsmiljö kan bli bättre. Det enda rimliga är att Kryh inväntar denna utredning. Dagens primärvård lider av stora problem. Experternas råd om att prioritera upp primärvården följs inte. Resurstillskotten de senaste tre åren har varit otillräckliga. Detta märks i röda budgetsiffror, men också i bristfällig arbetsmiljö och tillgänglighet. Nationellt vill Kristdemokraterna satsa 3 miljarder kronor på vårdcentralerna, varav 400 miljoner till Skåne. Beslutet i förvaltningen Kryh riskerar att föra utvecklingen i motsatt riktning.

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande, sjukvårdsnämnd Kryh

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet (22/5)