KRÖNIKA. Det är så att man nästan måste nypa sig i armen. Men det är ingen mardröm utan krass verklighet: vi har en finansminister som tycker att det är bra om jobben lämnar landet. Hon välkomnar nämligen om Nordea skulle flytta ut sitt huvudkontor från Sverige. Mycket talar för att det nu blir så.

Regeringen tvingades backa från sitt tidigare förslag till bankskatt. Det skulle ha slagit stenhårt mot jobben, eftersom det var en skatt på arbetskostnaderna. Det skulle särskilt ha drabbat banker och försäkringsbolag med stor kundnärvaro. Till och med regeringen insåg till slut att det var ohållbart.

Men faktum kvarstod: regeringen behövde budgetutrymme till förhandlingarna med Vänsterpartiet. Det var alltså ingen slump att man kom på att bankerna skulle betala in mer resolutionsavgifter just samma dag som förslaget på bankskatt slopades. För att ge Vänsterpartiet mer pengar att sätta sprätt på, så använde man den finansiella stabiliteten som förevändning.

Förslaget innebär ökade kostnader för Nordea på närmare 5 miljarder kronor. Klart att det påverkar deras strategiska beslut.

Jag menar inte att bankbranschen inte för med sig en risk. Systemet med resolutionsavgifter bygger på sunda principer: det är bankerna som genom resolutionsreserven ska rekonstruera banker i kris, inte svenska folket. Man ska alltid värna den finansiella stabiliteten. Men beslut rörande resolutionsavgiften ska baseras på just riskbedömningar. Inte tillfälligt behov av budgetutrymme. Och vi ska komma ihåg att Sverige redan i dag har störst resolutionsreserv och högst resolutionsavgifter i EU.

Finansministerns inställning väcker viktiga frågor. Vilka ytterligare branscher ser hon gärna ska minska i Sverige? Vilka företag står på tur att få en enkel biljett ut ur landet?

Det är en orolig värld. Den internationella konkurrensen är stenhård, samtidigt som världen förändras snabbt. Brexit skapar osäkerhet men också potential. Sverige, med vår höga specialisering inom finansbranschen, skulle i och med Brexit kunna locka fler aktörer att etablera sig här i stället för i London. Men då krävs rimliga och väl avvägda villkor.

Sverige förtjänar en regering som ser sådana möjligheter att attrahera jobb och företag. Jag vill ha en finansminister som varje dag grubblar över hur hon ska kunna skapa bättre förutsättningar jobben och företagen. Det är nämligen bara genom dem som ekonomin kan växa sig stark.

Maria Malmer Stenergard
Skattepolitisk talesperson (M)
Riksdagsledamot, Åhus