KRÖNIKA. I höstas skrev jag här om urholkningen av LSS-reformen och rätten till personlig assistans. Sedan dess har rapporterna om utebliven assistans fortsatt. Efter all kritik har regeringen till sist skrivit en lite mildare formulering av besparingsuppdraget till Försäkringskassan, men det tycks inte ha ändrat något. Fortfarande nekas till exempel barn, som regelbundet måste sondmatas, rätt till assistans och föräldrar tvingas gå ned i arbetstid.

För några veckor sedan kom ändå ett positivt besked från statsrådet Åsa Regnér (S) om att regeringen genom ett nytt mål ska tydliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Visst är det både positivt och självklart att FN-konventionen ska vara vår utgångspunkt i Sverige, och det är nog tyvärr många länder som inte lever upp till den. Men regeringens stolta mål klingar falskt, så länge allt fler människor i Sverige mister sin personliga assistans.

I Sverige har vi sedan åttiotalet varit lite stolta över att alla människor har rätt till ett normalt liv, till exempel att delta i arbetslivet, att gå på bio, teater eller restaurang. Men sanningen är nu att även Sverige tillhör de länder som får kritik från FN för att inte leva upp till konventionen, och kritiken har bland annat gällt just den personliga assistansen.

Vi som är kommunpolitiker måste nu, förutom den medmänskliga aspekten, också ha beredskap för ökade kostnader. Enligt lagen betalar ju Försäkringskassan personlig assistans endast om behovet är mer än 20 timmar. Med sänkt timantal ökar alltså kommunens kostnader för assistans och helt utebliven assistans ökar behovet av hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Frågan om anständigt stöd till funktionsnedsatta hör hemma både i riks- och i kommunpolitiken. Regeringen måste nu ta initiativ och komma med skarpa förslag och inte bara nöja sig med tjusiga formuleringar om mål. Kommunerna måste ha ökad beredskap för utgifter och ansvar för medborgare med behov av stöd.

Ulf Nilsson (L)