DEBATT. Vi lever idag i en framtidsentusiastisk tid. Digitaliseringen av vår omvärld sker i rasande takt. Det öppnar nya dörrar och förbättrar för miljontals människor. Som politiker försöker vi hålla ett öppet sinne, uppmuntra tekniska framsteg och bejaka de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Men precis som Per-Olof Kjellsson skriver i Kristianstadsbladet (18/5) är det lika viktigt att vara ödmjuk gentemot digitaliseringens brister, framförallt i vården där det personliga mötet mellan patient och vårdpersonal spelar en avgörande roll i behandlingen. Samtidigt är det fel att motsätta sig en utveckling och modernisering av vården. För en kronisk sjuk eller rörelsehindrad person kan ett digitalt läkarbesök innebära fantastiska möjligheter att vara mer delaktig i sin behandling och inte minst bespara mycket lidande.

Svensk offentlig sektor är fortfarande sällsynt trög och byråkratisk. Ett skrämmande exempel är det svenska sjukvårdssystemet som än idag är beroende av fax för kommunikation mellan region och kommun. Precis som alla andra delar av samhället är det viktigt att den offentliga sektorn hänger med i samhällsutvecklingen. En ökad digitalisering av sjukvårdssystemet är nödvändig, inte främst för att spara pengar, utan för att öka tillgängligheten och kvaliteten i vården. Med det sagt vill vi ändå understryka att vi som politiker kommer bevaka att digitaliseringen av sjukvårdssystemet inte utesluter patienter och medborgare från den vård de behöver och förtjänar.

Gilbert Tribo (L)
Mikael Shubeli (L)

Publicerat i Kristianstadsbladet 22/5