Allt fler studenter vid Lunds universitet söker sig till Studenthälsan. Foto: CC2

Birgitta Södertun (KD).

DEBATT. Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett av våra absolut största samhällsproblem. Senast i förra veckan kunde vi läsa om att 38 procent av flickorna i tvåan på gymnasiet i Malmö mår dåligt – 2012 var det två av tio. Från Lunds universitet rapporteras att ökningen av studenter som sökt sig till mottagningen Studenthälsan dubblerats på fyra år. Fyra av tio kontakter till Bris under 2016 handlade om psykisk ohälsa. Lika stor andel av barnen i förskolan till årskurs 3 känner sig otrygga i skolan. Självmorden har minskat i alla åldersgrupper under det senaste decenniet – förutom bland de som är under 25 år gamla.

Hur kan läget vara sådant i ett av världens rikaste länder samtidigt som vårt materiella välstånd är större än någonsin? Själv är jag övertygad om att en överdriven individualism i samhället och en ständig press att lyckas och att ”bli något” är en viktig förklaring. Samtidigt som små gemenskapers och familjens betydelse i samhället under lång tid har försvagats och motarbetats – inte minst från politiskt håll. Att unga är ständigt uppkopplade och att många utsätts för nätmobbing är en annan förklaring.

Tyvärr har inte det offentliga resurserna för att åstadkomma tillräckligt för att bemöta den ökande problematiken. För två månader sedan lyfte jag en fråga till regionfullmäktige om läget med skånska telefonlinjen ”En väg in”, dit barn och föräldrar som upplever problem med psykisk ohälsa kan vända sig. Det har visat sig att endast 60 procent av samtalen besvaras. Bilden av en accelererande psykisk ohälsa finns även här: I perioden april till september förra året ökade antalet påringningar med 800 per månad!

Något måste göras. KD vill satsa 250 miljoner, varav 32 miljoner till Region Skåne, på att korta väntetiderna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Elevhälsan måste förbättras. Det splittrade ansvaret för barn och ungas hälsovård måste lagas och samlas under en huvudman – i dag är skolhälsovården kommunal och barn- och ungdomspsykiatrin regional. En elevhälsogaranti, som ger varje elev rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn, bör införas.

Alla dessa offentliga insatser skulle göra mycket åt dagens problematik. Samtidigt måste också familjen stärkas för att fler unga ska kunna växa upp i trygghet. Ett första steg är att ta bort kvoteringen i föräldraförsäkringen. Mammor och pappor ska ges bästa möjliga förutsättningar att sköta sitt familjeliv hur de vill – utan att politiker och byråkrater sitter med vid köksborden och fattar beslut.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kvällsposten (15/5).