VÄRNA SKÅNE. Folkhälsoberedningen i Region Skåne biföll i dag (19/5) en motion från Liberalerna om att ansöka hos regeringen att under en treårig försöksperiod tillåta gårdsförsäljning av vin och öl.

Skånskt systembolag. Foto: Bernt Assarsson, CC 2.0

– Detta är naturligtvis mycket glädjande, säger Gilbert Tribo (L), som har lämnat in den aktuella motionen. Skåne är känt för sin mat och dryck, och det är hög tid att alla vin- och ölproducenter ska få hantera sina varor på ett för Skåne och skåningarna positivt sätt.

Gårdsförsäljning av vin och öl har varit en stridsfråga i Sverige sedan millennieskiftet, då Sverige blev ett vinproducerande land. Alla Allianspartier är för.

– Redan 1999 väcktes frågan om att vinodlare ska kunna sälja sitt vin direkt till besökare, vilket är en självklarhet i många länder. Ur en folkhälsoaspekt ser jag inga risker med tillåta denna mycket begränsade form av alkoholförsäljning, däremot betyder det mycket för besöksnäringen, säger Erica Buneck (M), vice ordförande i folkhälsoberedningen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styr Region Skåne i minoritet, hade föreslagit att motionen skulle avslås. Regionfullmäktige lär gå på folkhälsoberedningens linje.

Jonas Duveborn