DEBATT. De skånska råvarorna och högklassiga hantverket inom öl- och vinproduktion håller en mycket hög kvalitet och vi i Centerpartiet i Region Skåne är övertygade om att med sådana förutsättningar kan Skåne bli en stark och europeiskt konkurrenskraftig dryckesregion. Men då måste regelkrånglet och den onödiga byråkratin lättas upp så att fler företag kan utvecklas och växa, besöksnäringen frodas och fler viktiga jobb skapas. Därför är vi kraftigt kritiska till regeringens förslag till förbudet mot distansförsäljning, vilket kraftigt kommer att strypa företagarnas möjlighet att sälja sina varor och hämmar hela sektorn.

För allt börjar i jorden – de skånska råvarorna håller en så hög standard just tack vare duktiga och högklassiga producenter. Men för att dessa ska kunna sätta dryck på våra bord är det avgörande att de inte hindras av onödiga regler och pålagor.

I dag är Sverige det enda landet i Skandinavien och det enda landet i hela EU där gårdsförsäljning är förbjudet. Detta vill vi ändra på och göra Skåne till ett pilotlän för gårdsförsäljning av öl- och vin. Vi vill även minska regelkrånglet för företagarna, samt göra det lättare att anställa. För de skånska producenter som idag säljer egenproducerat vin och öl skulle gårdsförsäljning innebära otroligt mycket och skapa många nya affärsmöjligheter. För turister skulle det innebära möjligheten att kunna njuta av svenska närproducerade produkter även efter en provsmakning. Kort sagt, gårdsförsäljning kommer att lyfta vår landsbygd och företagandet där – och är därför en av nycklarna till tillväxt. Detta är oerhört viktigt för hela jordbruks-och livsmedelssektorn, för att säkra tillväxt och utveckling och för att både närodlade och ekologiska råvaror ska finnas tillgängliga. Därför kommer Centerpartiet att fortsätta arbeta för att underlätta vardagen för våra företagare och anställda som varje dag bygger mat-och dryckeslandet Skåne.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare