DEBATT. Moderaterna i Region Skåne vill ha en god och tillgänglig primärvård med hög kvalitet och patienten i fokus. Under de åtta år vi ledde Region Skåne införde vi bland annat tretton vårdval för att uppnå detta. Tillgängligheten förbättrades.

När dessa nu ska avvecklas får patienterna betala priset genom utebliven vård.

Anders Åkesson (MP) hävdar i Norra Skåne (9/5) att skrotande av vårdval handlar om bristande tillgänglighet men inget kunde vara längre från sanningen. Tillgängligheten var bättre innan rödgröna styret kraftigt försämrade villkoren för vårdvalen. Det ledde till att vårdgivare som drivit välfungerande verksamheter la ner sina verksamheter och nu blir detta Styrets vapen för att lägga ner allt.

Primärvården i Region Skåne går med stora underskott och styrets förmåga att just styra har kritiserats kraftigt av revisorer och av oss i oppositionen. De offentliga vårdcentralerna blöder men konsekvensen för detta uteblir. Det verkar som att styrets plötsliga utfall mot vårdvalen sker i panik över de dåliga resultaten.

Att riva upp vårdval löser inte vårdkrisen, varken ekonomiskt eller förtroendemässigt. Vi har med Alliansen bjudit in S och MP till överläggningar där vi har konkreta förslag för mer långsiktigt hållbara lösningar.

Moderaterna har en vision om världens bästa primärvård. Vi vill bygga en smart primärvård. En specialiserad, målinriktad, anpassad, resultatbaserad och tillgänglig vård.

Vårdcentraler måste ges utrymme för specialisering, så de kan avlasta sjukhusvården. För personalen är det viktigt att primärvården är målinriktad utan detaljstyrning.

Den enorma politiska överbyggnaden och områdesindelningen måste plockas bort så vi får en flexibel, verklighetsanpassad verksamhet.

Rödgröna styret vägrar verktyg för att mäta resultat vilket hindrar upptäckten av relevanta åtgärder. När primärvården är tillgänglig så ökar patientnöjdheten och minskar kostnader för onödiga besök och akutvård.

Det finns inga quick fixes, vill vi ha budget i balans, nöjda medarbetare och friska patienter så är detta grundläggande.

Vi moderater har konkreta förslag. Fortsätt utflyttningen av resurser från sjukhus till primärvården som påbörjades under åren med moderatlett styre.

Frigör allmänläkare i primärvården och satsa på utbildning. Omfördela pengarna inom primärvården så att de vårdcentraler som utvecklar vården gynnas. Sätt stopp för förluster i välfärden genom att lägga ner de mest icke fungerande offentliga vårdcentraler med stora underskott. Och behåll vårdvalen.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd samt 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Ulrika Heindorff (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Norra Skåne (17/5).