VÄRNA SKÅNE
– Arbetslösheten har slutat sjunka och börjar nu stiga, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Region Skåne. Det är inte oväntat, redan hösten 2015 väckte alliansen frågan inom regionen, men tyvärr ser vi i dag att tillräckliga åtgärder inte vidtagits. Det krävs nytänkande för att möta situationen.

Under flera år har arbetslösheten sjunkit. Nu har minskningen stoppat även om andelen arbetslösa i riket ligger stilla. Men antalet inskrivna i arbetsförmedlingen har börjat öka, en utveckling som kommer att fortsätta. Nu ska de stora flyktinggrupperna från 2015 ut i samhället vilket kommer att ök kraven.

– Vi ser samma sak inom Skåne: De större städerna och delar av västra Skåne ligger nu stilla, i norr och öst börjar arbetslösheten sticka uppåt, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition i Skåne. I kommuner som Östra Göinge och Simrishamn har arbetslösheten ökat med någon procent, och man kan se en press uppåt även i kommuner med historiskt mycket låg arbetslöshet som Lomma och Staffanstorp. Jag fruktar att det kan blir värre i höst och nästa år.

Pontus Lindberg (M).

Alliansen i Region Skåne tog tidigt ett initiativ inom regionens regionala utvecklingsnämnd om att alla projekt skulle omprövas, vilket också det rödgröna Styret anslöt sig till. Men praktisk gärning har det blivit mindre av.

– Region Skåne har tillsammans med andra parter ett bra samarbete om arbetsmarknadsfrågorna, säger Pontus Lindberg (M), men vi behöver nu tänka nytt. Det finns fortfarande efterfrågan på arbetskraft, men de utanför saknar rätt kvalifikationer. Kan vi hitta sätt att stimulera skapandet av enkla jobb samtidigt som man erbjuder kompetensutveckling så kan vi hindra att arbetslösheten verkligen stiger. Då krävs handling, ju förr, desto bättre.

Peter J Olsson