DEBATT. Antingen blir man förbannad över lättsinnet, eller bara förvånad. Oavsett vilket, är Henrik Fritzons (S) replik (9/5) på vår artikel (26/4) om ansvarstagande och nytänkande i den skånska vården anmärkningsvärd. Han svarar nämligen inte på vår kritik över huvud taget.

Visst. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne har lagt en hel del resurser på att ta fram en glättig halvtidsrapport för att ”sätta bilden” av att allt har blivit bättre sedan de övertog styret efter valet 2014. Att MP har lett regionen i olika konstellationer sedan 15 år tillbaka blundar de bägge för. De gröna tar uppenbarligen inte ansvar för någonting. Inte heller för att den aktuella rapporten ska vara heltäckande. Därför har Alliansen arbetat fram en kompletterande rapport, ”Hela bilden efter halva tiden”. Den är inte alls lika påkostad men består också av ett urval av statistik, vilken redovisas öppet.

Den som vill ta ansvar för vården kan inte bara måla allt i rosenrött.

Inte blunda för personalflykten.

Inte strunta i tillgänglighetssiffror som inte passar det egna humöret.

Eller vägra verkställa de beslut som regionstyrelsen har tagit.

Moderaterna och Alliansen har varit konstruktiv. Vi har lagt och fått igenom flera av våra idéer för att få en ekonomi i balans. Till exempel beslöt regionstyrelsen redan hösten 2015 att gå till botten med schemaläggning av all personal för att operationslokalerna ska kunna användas under fler veckotimmar än i dag. Detta beslut har bara nonchalerats.

Inte ens de alarmerande ekonomisiffrorna verkar rubba Henrik Fritzons godmodighet. Uppföljningen efter mars 2017 visar att årsresultatet kommer att missas med nästan 1,2 miljarder kronor. Vården blöder. Ändå valde Fritzon att dra tillbaka ekonomiuppföljningen efter april från mötet med regionstyrelsens arbetsutskott nu i tisdags (9/5).

Siffrorna stämde väl inte överens med kommunikationsplanen, kan tro.

Lika lite som vården blir bättre av att S och MP håller sig med en alldeles egen verklighetsbild, lika lite blir den bättre av att någon blundar för hårda fakta.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Carina Wutzler (M)
ersättare i regionstyrelsen
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (12/5).