VÅRDA SKÅNE. Nästan 300 skånska företag berörs av Socialdemokraternas och Miljöpartiets planer på att ta bort möjligheten för skåningar i behov av MMS och psykoterapi att välja vem de vill få sin behandling av.

– Socialdemokraterna gick till val på att ge personalen arbetsro, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Henrik Fritzon underströk att han inte ville genomföra några genomgripande organisationsförändringar. Men det är tydligen skillnad på personal och personal, utifrån vem som är deras arbetsgivare.

– Privatanställda i vården, som är en del av det skånska näringslivet, ska inte tro att Socialdemokraterna och Miljöpartiet slåss för deras trygghet och arbetsvillkor. Tvärtom, säger Ulrika Heindorff, 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Både patienter och personal fråntas på detta sätt den valfrihet de efterfrågar.

I Region Skåne finns 334 vårdgivare inom psykoterapi, varav 273 är privata. Inom multimodial smärtbehandling, MMS, är antalet 20 varav 14 privata.

Jonas Duveborn