VÅRDA SKÅNE. Av en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting framgår att kostnaden för hyrpersonal i Region Skåne minskar i förhållande till förra året.

Hyrkostnaden på årsbasis.

– Detta är mycket glädjande, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Men jag tycker att det är alldeles för tidigt att slå sig för bröstet på det sätt som regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon gör.

Under första kvartalet i år summerade kostnaden för hyrpersonal i den skånska vården till 76,2 miljoner kronor, vilket är klart mindre än motsvarande period 2016, då kostnaden var 89,9 miljoner kronor.

– Men det var mot bakgrund av den galopperande kostnadsutvecklingen under 2015 som regionstyrelsen beslöt att sluta med bemanningspersonal. Och jämfört med motsvarande period 2015 är kostnaden i år 21,3 procent högre. Här finns mer att göra, avslutar Carl Johan Sonesson.

Under första kvartalet 2015 betalade Region Skåne ut hela 62,8 miljoner kronor till hyrpersonal.

Jonas Duveborn