VÅRDA SKÅNE. Sven Lindkvist (S) varnar (den 29 april, Trelleborgs Allehanda) för att det kan gå riktigt illa för Trelleborgs sjukhus om Alliansen skulle få styra Region Skåne igen. Det får en att undra om Sven Lindkvist verkligen har följt utvecklingen av sjukvården i Skåne sedan de rödgröna tog över. Faktum är att det redan gått riktigt illa för hela den skånska sjukvården.

Få skåningar har missat att vi i dag genomlider en av de största vårdkriserna på mycket länge. Vårdköerna växer trots att sjukvården har mer resurser än någonsin. Allt färre vårdanställda känner förtroende för Region Skåne som arbetsgivare. Senast förrförra veckan gick 573 skånska läkare ut i ett öppet uppror mot den bristande arbetsmiljön i primärvården.

Utvecklingen i sjukvården är häpnadsväckande när man sätter den i relation till S högljudda retorik i Trelleborg inför valet för snart tre år sedan. Ändå försöker man sig på samma smutskastning av Alliansen igen.

Den skånska sjukvården lider i dag av strukturella brister i organiseringen av vården. Vi i Alliansen blir genuint oroliga över framtiden för skånsk sjukvård när de rödgröna politikerna fortfarande är fast i gamla hjulspår och motsätter sig en modernisering av sjukvårdsorganisationen i Skåne. Många rödgröna sjukvårdspolitiker vägleds av en osund revirmentalitet vad gäller sjukhusen i Skåne. Att Region Skånes sjukhus i stället skulle kunna samarbeta och specialisera sig inom olika vårdområden för att därmed kunna förbättra vården och sänka kostnaderna, vill de rödgröna inte låtsas som.

Allt mer forskning pekar på behovet av att koncentrera vården. I Skåne behövs vårdplatser och personal frigöras på de stora överbelastade akutsjukhusen och flyttas till de mindre sjukhusen. Den vård som är aktuell att flytta är den planerade vården som patienter behöver ett fåtal gånger i livet. De ortopediska höft- och knäplastikerna, som i huvudsak är koncentrerade till Hässleholm och Trelleborg, är ett bra exempel på det. I Hässleholm finns resurser för att öka från 1 700 till 2 000 operationer per år för att möta kösituationen. Genomförs detta ska Trelleborg fortsätta att operera lika mycket som i dag. Hotet mot verksamheten kommer snarast från professionen som har framfört tankar att flytta verksamheten till Malmö. Detta säger Alliansen tydligt nej till.

Sven Lindkvist påstår att delar av förutsättningarna för ortopedin i Trelleborg skulle hotas om Hässleholm skulle bli centrum för ortopedisk ledplastik. Detta påstående är felaktigt. Först och främst är behovet av ledplastikoperationer i Skåne stort nog för att även Trelleborg ska kunna behålla kapacitet. Det går dessutom utmärkt att samarbeta mellan sjukhusen, precis som gjorts i nordöstra Skåne, där Kristianstad har hand om den akuta ortopediska traumavården, medan den planerade ledplastikvården utförs i Hässleholm. Det finns därför alla förutsättningar för att Trelleborg ska kunna behålla kapacitet inom ledplastik och ortopedi.

Den vård som människor behöver kontinuerligt lämpar sig inte för specialisering till ett visst sjukhus, utan bör finnas kvar i alla delar av Skåne. Att de rödgröna tog bort den palliativa enheten från Trelleborg som ger vård åt människor i slutskedet av deras liv är därför mycket allvarligt. Det borde Sven Lindkvist vara ordentligt orolig för.

Sjukhuset i Trelleborg är viktigt för hela Skåne både som stort närsjukhus och som ortopedisk enhet. Personalen gör ett stort arbete för att utveckla vården. Svårigheten att rekrytera personal är dock ett problem. För att kunna rekrytera är det viktigt att politiken är tydlig med att Trelleborgs sjukhus ska utvecklas inte avvecklas.

Ja, förslaget att specialisera sjukvårdsområden är kontroversiellt, men vi måste våga ta tag i de strukturella frågorna i sjukvården. Alliansen är positiv till att Trelleborgs sjukhus också ges möjligheten att specialisera sig och bli ledande inom ett lämpligt område. Det skulle inte bara trelleborgarna, utan alla skåningar tjäna på.

Gilbert Tribo (L)
Stefan Lamme (M)
Lars-Göran Wiberg (C)
Per Einarsson (KD)

Publicerades i Trelleborgs Allehanda 9/5 2016