Igår inleddes Health Tech i Malmö – vårens stora konferens om e-hälsa. Det är ett utmärkt initiativ som sätter ljus på den teknikutveckling som sker inom området. Som politiker kan vi bara glädjas. Vad som intresserar oss mest är de landvinningar som den nya tekniken möjliggör inom vården, snarare än tekniken i sig.

Låt oss ge några exempel:

Läkarbesök via nätet. Idag erbjuds inga alternativ till fysiska besök på en vårdcentral i det offentliga vårdutbudet. Har du ont i halsen måste du boka tid och åka till en närliggande vårdcentral. Om du ringer tillräckligt tidigt kanske du får en tid samma dag. Mer troligt är att du får vänta. Ett enklare och snabbare alternativ vore att ta en bild på halsen med din mobilkamera och sedan skicka den till din läkare. Hon skulle direkt kunna bedöma om du behöver medicinering. Tekniken för detta finns redan, vi behöver bara se till att använda den i våra sjukvårdssystem.

Tidsbesparingar. Läkaren kommer att kunna effektivisera sina vårdkontakter avsevärt med e-hälsa. För patientens del kan tidsslukande besök på vårdcentralen undvikas genom virtuella möten via mobilen eller datorn. Tillgängligheten kommer att öka och möjligheten att få ett läkarutlåtande under kvällar och helger förbättras markant. Många, inte minst äldre och personer med funktionsnedsättningar, kommer att vara behjälpta av att inte behöva ta sig till en vårdcentral. Dessutom minskar risken att bli utsatt för smitta när färre patienter söker sig till vårdcentralerna.

Självständigheten. E-hälsa möjliggör för patienter att kontinuerligt följa sina mätbara värden. Att kunna hålla koll på sitt blodtryck eller sitt blodsockervärde på distans utan att behöva besöka en vårdcentral underlättar vardagen avsevärt för patienter. Det innebär möjligheter att få överblick över och därmed viss kontroll över den egna sjukdomen.

Slutligen ska man inte underskatta den förväntan som finns bland många medborgare att kunna sköta sina vårdkontakter från hemmet. Vi kan jämföra med våra banker. Idag är det knappast någon som tar sig till banken för att betala räkningar eller föra över pengar. Det som tidigare krävde ett bankbesök kan idag skötas från hemmet. På samma sätt ska vi se på e-hälsa. Det är inte tekniken som är det viktiga utan vad den kan göra för oss medborgare och patienter. Vi ska fokusera på: ökad tillgänglighet, tidsbesparingar och en större känsla av kontroll.

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Mikael Shubeli (L) Beredningen för e-hälsa, Region Skåne.

(Publicerades i Kristianstadsbladet 10/5)