DEBATT.  ”Världsfreden kan inte upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror.” Så inledde den franske utrikesministern Robert Schuman när han den 9 maj 1950 presenterade sitt förslag för en europeisk gemenskap.

Olle Schmidt (L). Foto: David Johansson

Det är Schumans ord vi firar idag. I mer än sextiofem år har Europas länder valt att tillsammans jobba för ett enat och fritt Europa. Tillsammans har man valt att ta strid för att Europa ska präglas av fredliga relationer och mänskliga rättigheter. Genom detta samarbete har gränserna mellan våra europeiska länder suddats ut. En landgräns är inte längre ett hinder för den europé som vill prova på att bo, studera eller arbeta utomlands.

För Malmös unga innebär detta otroliga möjligheter. Europa ligger öppet för den som vill. Att plugga juridik en termin i Paris är fullt möjligt. För den som föredrar att åka till Berlin är det lika lätt. När Malmö Högskola nästa år blir universitet kommer vi att kunna dra stora fördelar av detta. Forskningen på högskolan ligger redan nu i framkant. Med universitetsstatusen kommer ännu fler europeiska forskare att söka sig hit. Det tjänar Malmö Universitet på, det tjänar studenterna på och det tjänar även Malmö på.

Cornelia Kramer (L).

Det europeiska samarbetet öppnar även upp möjligheter för Malmös företag. En majoritet av den skånska exporten går till andra EU-medlemsländer. Malmö är den skånska kommun som har flest företag som exporterar till EU. Genom denna öppna handel med Europa sysselsätts nästan 125 000 skåningar. Skåne mår med andra ord ekonomiskt bra av att vara en aktiv partner i det Europeiska samarbetet.

Conrad Vernersson (L). Foto: David Johansson

Det senaste året har den politiska utvecklingen i Europa gått åt ett håll som få av oss kunnat förutse. Vårt svar på detta får aldrig vara att ett tillbakadragande från det europeiska samarbetet. Det är nu vi ska samlas för att stå upp för allt det Europa har gett oss i form av fred och välstånd. Det är dags att försvara det öppna Europa. Minns Schumans ord: utan konstruktiva insatser klarar vi inte av att upprätthålla fred och välstånd mot hotande faror.

För oss Liberaler framstår därför lösningen på vår tids problem inte som mindre samarbete utan mer. Vad Malmö behöver är inte mindre kontakter med Europa. Tvärtom. Vi vill se ännu mer utbyte: mer handel, fler resor och mer kontaktskapande. För det behövs mer Europa i Malmö. Och, inte minst, det behövs mer Malmö i Europa.

Olle Schmidt (L), tidigare Europaparlamentariker

Cornelia Kramer (L), Ordförande LUF Skåne.

Conrad Vernersson (L), Ordförande LUF Malmö.