VÅRDA SKÅNE. På nästa sammanträde med sjukvårdsnämnd Sus, den 12 maj, kommer nämnden troligtvis fatta beslut om att förbereda en avackreditering (avveckling) av den offentligt drivna vårdcentralen i Kirseberg. Detta eftersom Region Skåne inte har kunnat rekrytera läkare till vårdcentralen, samtidigt som vårdcentralen gått med stora ekonomiska underskott varje år.

I dag rapporterar Sydsvenskan om tre irakiska läkare som i höst tänker starta en vårdcentral i just Kirsebergsområdet:

De är alla invandrare från Irak med gedigen erfarenhet som läkare i Sverige. Nu startar de eget. Under senhösten öppnas den privata vårdcentralen Tulpanen i Kirseberg – bara några veckor innan den offentliga vårdcentralen läggs ner.

– Vårt mål är att var och en av våra patienter ska få en egen husläkare, säger Wissam Aboud, ögonläkare från Malmö, till Sydsvenskan.

Moderaterna i Region Skåne har tidigare deklarerat att de anser att vårdcentraler i offentlig regi som går med underskott flera år i rad bör analyseras och att en del av dem troligen bör avvecklas till förmån för att privata alternativ ska kunna växa fram.

Carl Johan Sonesson (M).

För den enskilde kostar det inte mer att besöka en privat eller offentligt driven vårdcentral. Det är samma avgift oavsett till vilken vårdcentral man går.

– För skattebetalaren kostar det däremot enormt mycket mer om vi håller ”olönsamma” vårdcentraler under armarna år efter år, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition. Men framförallt kostar det på ett annat sätt. Nämligen i form av sämre kvalitet för patienten som inte får läkartider eller ständigt måste träffa nya ansikten i form av hyrläkare.

Johan Folin