VÄRNA SKÅNE. Det är dags för Skåne att ta mer plats i Stockholm skriver Centerpartiets Niels Paarup-Petersen idag i en debattartikel i Sydsvenskan/HD. Efter att id-kraven tagits bort är det enligt Centerpartiet dags för Skåne och Öresundsregionen att se framåt. Därför lämnar Niels Paarup-Petersen idag in en interpellation i till Henrik Fritzon till regionfullmäktige den 20 juni kring samarbetet i Greater Copenhagen.

– Skåne har länge varit eftersatt med investeringar i infrastruktur. Med id-kontrollerna och sättet de genomfördes på var det än en gång tydligt att Skåne inte har en position i Skåne som gör att vi kan påverka tunga beslut. Det måste vi ändra på, säger Niels Paarup-Petersen (C), regionfullmäktigeledamot.

– I motsats till flera andra län har vi från Skånes sida ingen tydlig dialog med regionens riksdagsledamöter om vad som är viktiga frågor för Skåne som de borde bevaka och arbeta för. Det gör att Skånes saknar genomslag i rikspolitiken, fortsätter Niels Paarup-Petersen (C).

– Det krävs många insatser för att förändra läget. Men Skåne måste få en konstant närvaro i Stockholm snarast möjligt. Tex i form av en ambassad eller liknande. Man kan tycka det verkar onödigt eller dyrt, men då måste man tänka på de miljarder vi idag går miste om i infrastrukturinvesteringar för att vi saknar rätt kontakter i rätt tid, säger Niels Paarup-Petersen (C).

– En viktig uppgift för Skåne i Stockholm är också att se till att regeringen blir bättre på att samarbeta med Danmark. Det är helt avgörande för utvecklingen av Greater Copenhagen att dagens dåliga samarbete förbättras. Här måste Region Skåne och Skånes kommuner gå hand i hand för att påverka, avslutar Niels Paarup-Petersen (C).

Linus Hannedahl