KRÖNIKA. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen som tillhör Moderaternas systerparti i Danmark, Venstre, twittrade snabbt att det var bra att Sveriges regering upphäver id-kontrollen så att Öresundsregionen kan utvecklas utan hinder.

Tyvärr twittrade inte vår moderata partiledning i Sverige samma sak utan här var budskapet i stället att id-kontrollerna bör vara kvar. Det visar att många centrala företrädare inte förstår hur viktig och integrerad arbetsmarknaden mellan Skåne och Danmark är. Skånes tillväxt borde vara av intresse för hela Sverige. Id-kontrollerna på Kastrup, som ju sannolikt dessutom är olagliga enligt EU och bara av den anledningen snart ändå skulle få upphöra, har inneburit stora förseningar för alla de tusentals pendlare som tar tåget mellan Malmö och Köpenhamn varje dag. Förutom stora förseningar har det varit betydlig färre tågavgångar och ovanpå det har skattebetalarna i Skåne via landstingsskatten fått betala de flesta kostnader som är förknippade med dessa id-kontroller. Det handlar för 2016 om summor runt 150 miljoner kronor. Därutöver kan man om man vill räkna in utebliven tillväxt som säkert står för summor runt miljarden, i vart fall enligt Sydsvenska Handelskammarens beräkningar.

Att det är viktigt med fortsatt gränskontroll i den osäkra omvärld som råder just nu tycker nog de flesta. Så även jag. Det är mycket viktigt att vi har kontroll på vilka som kommer in i vårt land och att vi inte bygger upp parallellsamhällen med papperslösa som befinner sig olagligt i vårt land. Det bästa på sikt vore dock att EUs yttre gränser blev så pass starka att gränskontroller inom Europa kunde upphöra men där är vi definitivt inte i dag.

Det näst bästa vore därför om vi kunde haft ett starkt nordiskt samarbete där länderna tillsammans hjälpte varandra med en stark gränsbevakning av de yttre nordiska gränserna. Då hade vi kunnat, relativt snabbt, återskapat ett passfritt Norden. Denna fråga äger dock ingen annan än de nordiska regeringarna. Här borde vi på olika nivåer och i olika funktioner ställa krav på att sådana samtal inleds.

Men så länge inte detta finns så är det naturliga och riktiga att ha en stark gränsbevakning runt Sveriges gränser. Men det är inte detsamma som id-kontroller på Kastrup. Här tror jag en del inte riktigt förstår skillnaden. Id-kontrollerna på Kastrup handlar egentligen bara om en sak. Nämligen att de som inte kan visa upp giltig legitimation inte får hoppa på tåget till Sverige och ta sig till gränskontrollen. På så vis så kan dessa människor utestängas från att få sin asyl prövad i Sverige. Med andra ord kan man säga att Sverige valt att låta de personer utan pass få irra vidare där de befinner sig, alltså på flygplatsen Kastrup eller Centralstationen i Köpenhamn. Genom att id-kontrollen nu tas bort kan dessa människor åka till svenska gränskontrollen och väl där kan alla med eller utan pass få sin asyl prövad enligt gängse rutiner.

Det betyder alltså inte att de får sin asyl beviljad. Tvärtom är det säkert många av dessa som inte får någon form av uppehållstillstånd därför att de inte uppfyller legitima asylskäl. Men viktigt är att kunna få sin sak prövad och uppfyller man sedan asylskälen ska man naturligtvis också välkomnas på ett värdigt sätt och på bästa sätt kunna komma in i det svenska samhället. Det finns en hel del kvar att göra avseende integrationspolitiken i Sverige och många partier arbetar nu aktivt med dessa frågor. Det är väldigt nödvändigt. Vi ser ju hur misslyckad integrationen är i min egen hemstad Malmö. Där arbetar nu alliansen i Malmö för fullt för att ta fram bra gemensamma punkter som kommer att förändra Malmö Stad om de får chansen att styra staden efter valet 2018.

Tillsammans med regionstyrelsens ordförande, Henrik Fritzon (S), har jag i styrelsen för Greater Copenhagen tillsett att tydliga krav från styrelsen i Greater Copenhagen skickats via brev och skrivelser till olika regeringsföreträdare i både Danmark och Sverige. Men trycket måste komma hela tiden och från olika håll i olika kanaler. Här spelar skånsk media en stor roll, pendlarföreningen, Öresundsrevolutionen, Sydsvenska handelskammaren, Svenskt Näringsliv, alla ni enskilda medborgare men också politiska företrädare i olika partier som tar upp dessa frågor med era riksdagsledamöter eller ministrar som ni kanske träffar. Tillsammans har ni gjort och gör skillnad i dessa frågor. Vi i Skåne måste stå starka tillsammans när staten bråkar med Skåne – det är min fasta övertygelse.

Med önskan om en fortsatt härlig vår.

Carl Johan Sonesson (M)
Regionråd i opposition