VÅRDA SKÅNE. Förra året gick sju  av tio offentligt drivna vårdcentraler i Skåne med underskott. Detta till en summa av nästan 100 miljoner kronor. Pengar som hade kunnat användas för att ge skåningarna mer och bättre vård.

Många av dessa vårdcentraler har dessutom tillåtits att gå med underskott under flera år. Av Region Skånes 88 offentligt drivna vårdcentraler har 23 gått med underskott under de senaste tre åren.

Ulrika Heindorff (M).

– Detta är orättvist, påpekar Ulrika Heindorff, gruppledare för Moderaterna i hälso- och sjukvårdsnämnden. Region Skånes egna vårdcentraler kan inte tillåtas gå back år efter år, medan de privata piskas till att klara sig på den påse pengar de får.

– Detta gör att de privata vårdcentralerna inte ges samma förutsättningar som de offentliga, vilket snedvrider konkurrensen.

– Vi ska ha ett konkurrensneutralt system för primärvården, så är inte fallet i dag. Det är också intressant att vi kan se ett samband mellan kvalitet och ekonomi. De vårdcentraler som ges sämst betyg av sina patienter är samtidigt de vårdcentraler som går med minus, säger Ulrika Heindorff.

– Förluster i välfärden är en fråga som behöver komma upp på agendan. Region Skåne bör göra en särskild översyn av alla offentliga vårdcentraler som inte sköter sin ekonomi. Flera av dem borde antagligen läggas ner, säger Ulrika Heindorff.

Sju av de sämsta tio vårdcentralerna enligt patienterna (Nationella patientenkäten, NPE 2016, helhetsintryck) drivs i offentlig regi. Alla utom en av dessa sju vårdcentraler gick med minus och har gjort så i flera år.

Fakta

Lista på de vårdcentraler som, enligt patienterna, är sämst.

  • Capio Citykliniken Landskrona
  • Vårdcentralen Perstorp
  • Vårdcentralen Arlöv
  • Capio Göingekliniken
  • Capio Citykliniken Västra Hamnen
  • Vårdcentralen Höör
  • Vårdcentralen Husie Malmö
  • Vårdcentralen Kirseberg Malmö
  • Vårdcentralen Fågelbacken Malmö
  • Vårdcentralen Staffanstorp

Sämsta vårdcentral gällande patientupplevd kvalitet är Staffanstorps vårdcentral som gått back tre år i rad. Förra året gick de back 7,2 miljoner kronor. Fågelbackens vårdcentral är näst sämst, den gick back med 4,8 miljoner kronor och har gått back de senaste tre åren. Kirsebergs vårdcentral, som är den tredje sämsta vårdcentralen enligt patienterna, stänger på grund brister i patientsäkerhet. Även denna vårdcentral gick back förra året. Husie vårdcentral hade ett mindre minus förra året men har gått plus de föregående två åren. Höörs vårdcentral har gått med minus tre år i rad och har ett eget kapital som är nästan 10 miljoner kronor back. Arlövs vårdcentral har gått med minus i tre år, senast med 3,8 miljoner förra året. Perstorps vårdcentral har klarat sin ekonomi bra de senaste tre åren.

Här finns hela listan.

Jonas Duveborn