VÅRDA SKÅNE. Kristdemokraterna kräver en nationell satsning för att möta den växande psykiska ohälsan bland unga. Beskedet ges i partiets förslag till vårbudget i riksdagen idag. Satsningen skulle bland annat innebära 32 miljoner kronor till Skåne i riktad förstärkning för att korta väntetiderna till BUP.

– I måndags besökte vi kristdemokrater personal och ledning från Skånes Första linjen-mottagningar. De gör fantastiska insatser för att vända ungas besvär innan de växer sig stora. Men man är klart underdimensionerade för att hinna med det söktryck som finns, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– Bland de oroliga föräldrar och barn och unga som söker sig till deras telefonlinje för hjälp hinns bara 6 av 10 samtal med. Och vårdgarantins krav om besök inom en vecka klaras bara på två av åtta mottagningar. När ungdomarna behöver remitteras vidare för mer avancerad hjälp kan det dröja månader innan man får en tid, säger Birgitta Södertun (KD).

– Psykisk ohälsa är en av vår tids största samhällsproblem. Vi har varken råd mänskligt eller ekonomiskt att låta stora delar av vår ungdomsgeneration lida på det här sättet. Krafttag behövs både regionalt och nationellt för att stärka psykiatrin, och det behövs en mer familjevänlig politik, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.


FAKTA – KD:s förslag mot psykisk ohälsa i vårbudgeten:

  • Korta väntetiderna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin: 250 miljoner kronor (32 miljoner till Region Skåne).
  • Samla ansvaret för hela barn- och ungdomshälsovården under en huvudman.
  • Förstärka barn- och ungdomshälsovården de kommande fyra åren med 400 miljoner per år. Samtidigt ska en elevhälsogaranti införas som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn.
  • Öka tillgången till föräldrautbildning genom att göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda två föräldrautbildningar under barnets uppväxt – både till föräldrar till mindre barn och till tonårsföräldrar.
  • 250 miljoner mot mobbning: Lärare och elever har enligt skollagen rätt till en lugn, säker och trygg arbetsmiljö.

Mattias Svensson